Boşanma Bilgileri

Mahkemede Aldatma'nın İspatı

Mahkemede Aldatmanın İspatı

Sayın okurumuz aldatma eylemi insanlık tarihinin en eski olgularından birisidir. Gayri ahlaki bir davranış biçimi olan zina (aldatma) eylemi, günümüzde oldukça yaygın bir davranış haline gelmiştir. Teknolojinin gelişmesi insanların eşlerini aldatmasını kolaylaştırmış ve bu durum boşanma davalarının patlamasına neden olmuştur. İnsanların neredeyse her fırsatı değerlendirerek eşlerini aldatması evliliklerin sonunu getirdiği gibi tarafların müşterek çocuklarının da psikolojik sosyolojik ve sosyoekonomik yönden mağdur olmalarına neden olmaktadır. Boşanma davaları ülkemizde adliye imkânlarına göre aile mahkemelerinde, aile mahkemesi olmayan adliyelerde ise aile mahkemesi sıfatı ile görev yapan Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde görülmektedir. Ülkemizde aile hukukunu 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu düzenlemektedir. Bu kanunun 161. maddesi aldatma (zina) olarak tanımlanmıştır. Bu medde de yer alan boşanma sebebi mahkemeler ve Yargıtay tarafından tam kusur olarak değerlendirilmekte ve aldatma eylemi ispatlandığında(proof of deception)boşanma davalarında tarafların boşanmaları yönünde hüküm kurulmaktadır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda 6 tane ana boşanma nedeni var. Bunlardan 161. Madde aldatma (zina) eylemini tanımlamaktadır. Mahkemede Aldatmanın İspatı oldukça zor ve zahmetli bir iştir. Çünkü ülkemizde uyygulanan hukuk sisteminde gerek ceza gerekse hukuk yargılamalarında ileri sürülen her türlü neden elle tutulur, gözle görülür kesin inandırıcı somut delillerle ispatlanması gerekmektedir. Söz konusu delillerin hukuka uygun olarak elde edilmesi de hukuğun olomazsa olmazlarındandır. Eşe karşı açıolacak olan boşanma davası öncesi yasal olarak elde ediloenh delillerimizin hazır bulundurulması çok önemlidir çünkü eşe karşı açılacak olan bir boşanma davasında eş davanın açıldığı tarihe kadar ki eylemlerinden sorumludur. Bir eşin boşanma davası açıldıkta sonhraki eylemleri açılan boşanma davasını bağlamaz.Eşin sonraki zinaya dayalı eylemleri yeni bir zinaya dayalı boşanma davasının konusudur. Ülkemizde uygulanan hukuk sisteminde gerek bilgi eksikliğinden gerek  Sayın Mahkemelerin, bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinin gerekse yargıtay içtihatlarının tam olarak okunarak değerlendirilmemesinden kaynaklı bu husus bilinmemektedir. Toplumumuzda genelde inanılan görüş 'eşim beni aldatıyor' iki tanıkla eşimin aldatmja zina eylemini ispatlar açmış olduğum zinaya dayalı boşanma davasını kazanırım şeklğindedir ancak bu görüş son derece yanlıştır çünkü zinaya dayalı açılan boşanma davalarının son derece ciddi yaptırımları bulunmaktadır bu nedenle zinaya dayalı boşanma davasının yargılamasını yapan Sayın Hakimlerimiz kılı kırk yararak yargılama yapmaktadırlar. Bu nedenhle Mahkemede Aldatmanın İspatı çok zor ancak imkansız değildir 

 A. Boşanma sebepleri

I. Zina

Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.

Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Kişi eşinin kendisini aldatma delillerini aldatma eyleminin(proof of deception) üzerinden 5 (beş yıl) süreyle kullanabilir. Ancak kişi aldatma eylemimden sonra kendisini aldatan eşini affederse elde ettiği delilleri kullanarak eşine karşı boşanma davası açma hakkını yitirmiş olur. Aldatma eyleminin öğrenilmesinden sonra geçen beş yıl içerisinde aldatan eşe karşı boşanma davası açılabilir. Ancak açılan boşanma davası muhakkak elle tutulur gözle görülür delillere dayandırılarak açılmalıdır. Aldatma eylemi tarafların ortak görüştükleri şahıslarca bilinebilir bu kişiler boşanma davasında tanık olarak dinletilebilir. Boşanma davasına başkanlık eden sayın hâkimler genelde aldatma iddialarını sadece tanık beyanlarına dayandırarak hüküm kurmazlar bu hususta Yargıtay genel kurulunun da kesin kararları mevcuttur. Bu nedenle aldatma eylemi mahkemede tanıkların yanı sıra hukuka uygun olarak elde edilmiş elle tutulur gözle görülür delillerle ispatlanması gerekmektedir. Tanık beyanları aldatma eyleminin ispatlanmasında(proof of deception)yan delillerdendir. Resmi olarak evli bir kişi eşinin kendisini aldattığını öğrendiğinde ve bu durumu delillendirdiğinde eşinin cinsel birliktelik yaşadığı şahsa 6098 kanun numaralı Türk Borçlar Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde manevi tazminat davası açma hakkına sahiptir.

Günümüzde sevgililere eşleriyle cinsel birliktelik yaşadığı için açılan tazminat davaları basında sık sık yer almaktadır. Bu nedenle aldatma eylemini gerçekleştiren taraflar eylemlerini oldukça gizli bir şekilde kapalı kapılar ardında gerçekleştirme gayreti içine girmişlerdir. Bu durumda aldatma eylemini tespit ederek delillendirmesini zorlaştırmaktadır. Bu eylemin tespit edilmesi hatta bazı durumlarda imkânsız hal almaktadır. Boşanma davasının görüldüğü mahkemede aldatma (zina) eyleminin ispatı hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş olan fotoğraf, video kamera kaydı, cep telefonu sms yazışmaları, internet ortamında sosyal web sitelerinde ve e-posta yoluyla yapılan yazışmalar, otel kayıtları ve benzeri delillerle ispatlayabilirsiniz. Boşanma davasının görüldüğü mahkemede aldatma olayına ilişkin tanıkların alınan beyanları aldatma eyleminin ispatlanması (proof of deception) için Sayın Mahkemeye sunulan delillerin doğruluğunun ispatlanmasında yardımcı olacaktır.

Buradan da anlaşılacağı üzere aldatma eyleminin sadece tanık beyanları ile ispatlanamayacağıdır. Mahkemede Aldatmanın İspatı için tanık beyanlarının yanı sıra hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş olan fotoğraf, video kamera kaydı, cep telefonu sms yazışmaları, internet ortamında sosyal web sitelerinde ve e-posta yoluyla yapılan yazışmalar, otel kayıtları ve benzeri delillerin boşanma davasının görüldüğü mahkemeye sunulması ile gerçekleşecektir. Bu nedenle boşanma davasının görüldüğü sayın mahkemeye sunulacak olan hukuka uygun elde edilmiş delillerin önemi çok büyüktür. Boşanma davalarına bakan sayın hâkimlerimiz aldatma eyleminin ispatlanması  için öncelikle hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş elle tutulur, gözle görülür delillere itibar ederek hüküm kurmaktadırlar. Aldatma eylemi boşanma davasında doğrudan ispatlanması çok zor hatta bazı durumlarda imkânsızdır. Bu nedenle eylemin ispatı hukuka uygun olarak elde edilen eylemin varlığını ortaya koyacak  deliller ile yapılmalıdır.

Bu delilleri şöyle sıralayabiliriz.

Aldatma eylemini gerçekleştiren kişinin eşinin başkasından hamile kalması veya başkasını hamile bırakması

Aldatma eylemini gerçekleştiren kişilerin müşterek çocuklarının olması

Aldatma eylemini gerçekleştiren kişinin müşterek çocuğunu nüfusuna işletmesi

Aldatma eylemini gerçekleştiren kişinin karşı cinsle yaşadığı cinsel ilişkiden kaynaklanan kalıtımsal ya da tedavisinin zor olduğu bulaşıcı bir cinsel hastalığa yakalanması,

Gonore  (Bel soğukluğu)

HIV(AIDS)

Şankroid (Yumuşak Çıban)

Trichomonas (T. vaginalis)

Genital Siğil (Cinsel Organ Siğilleri)

Hepatit – B (sarılık

Genital Herpes (Herpes Simplex Virüs)

Eşin kendi el yazısı ile sevgilisine yazdığı aşk mektupları,

Eşin kendi günlüğünde kendi el yazısı ile yazdığı duygusal içerikli anıları,

Eşin karşı cinsle otelde aynı odada kaldığını ispatlayan otel kayıtları ile otel faturası,

Eşin sevgilisi ile kaldığı otele ait otel kamera kayıtları,

Eşin karşı cinsle restoran, kafe, bar, disko, sinema, havuz, plaj, orman, park, deniz kenarı ve eğlence mekânlarında samimi fiziki temaslarını gösteren video kamera kayıtları ve fotoğrafları

Eşin karşı cinsle yaşamın olağan akışına aykırı sıklıkta yaptığı telefon konuşmaları

Eşin sevgilisi ile yaptığı SMS mesajları

Eşin internet ortamında sosyal paylaşım web sitelerinde karşı cinsle yaptığı yazışmalar,

 Eşin karşı cinsle yaptığı e-mail yazışmaları

Eşin karşı cinsle günlük yaşam alanının dışında hayatın olağan akışına aykırı biçimde eylem fiziki aktivite içinde bulunmaları

Yukarıda belirtilen eylemlerin varlığı aldatma eyleminin varlığını ispatlayacak güçlü maddi delillerdir.  Ancak bu delillerin kullanılmasında yukarıda da belirttiğim gibi zaman aşımı süreleri vardır. Aldatmaya dayalı dava açma hakkı olan eş boşanma sebebini öğrenmesinde başlayarak 6 ay içinde boşanma davası açması gerekir. Ayrıca her halde aldatma (zina) eyleminin üzerinden 5 yıl geçmesi durumunda aldatılan eşin dava hakkı düşmektedir. Ayrıca aldatılan eş eşini affetmesi durumunda dava hakkı ortadan kalkar ve elindeki her türlü delil aldatma hükmünü yitirir. Aldatılan eş affedildikten sonra eşinin kendisini tekrar aynı veya bir başka şahıs ile aldatması durumunda bu durumun tekrar yeni deliller ile ispatlanması halinde aldatılan eş eşine karşı boşanma davası açabilir. Açılacak olan boşanma davasında hukuka uygun bir şekilde elde edilen yeni deliller ile kullanılabilir. Böyle bir durumda yeni elde edilen delillerinde yukarıda belirtilen zaman müeyyideleri tekrar geçerlilik kazanır. Boşanma davasına bakan mahkemenin sayın hâkimi 161. maddenin uygulamasında yukarıda belirtilen delillerin hukuka uygun elde edilmesi halinde delilleri sunan tarafın lehine değerlendirme yaparak boşanma yönünde hüküm kurmasının uygun olacağını ilgili Yargıtay dairelerinin geçmişte bu yönde aldığı kararlarla da sabit olduğu anlaşılmaktadır. Gerek Yargıtay daireleri gerekse yerel mahkemeler yargılamaya konu olan aldatma eyleminin ispatı için dosyaya sunulan hukuka uygun elde edilen delillerin değerlendirmesini son derece hakka niyetli yapmaktadırlar. Sayın mahkemelerin değerli hâkimleri üzerinde önemle durduğu konu elde edilen delillerin yasalara uygun elde edilmiş olmasıdır. Yasalarımız, sayın hâkimlerimize kanunlara uygun delillerle aldatmaya dayalı hüküm kurma kararı verme imkânını verilmiştir. Bu ve benzeri deliller aldatmanın varlığına dair kanaat oluşturacak güçlü emarelerdir. Unutulmamalıdır ki, tüm kanıtların hukuka uygun şekilde elde edilmiş olması gerekmektedir. Aldatıldığı yönünde elinde ipuçları ve güçlü şüpheleri bulunan eşler, sizlere yukarıda açıkladığımız delillerin bir kısmını hukuka uygun olarak elde ederek açılan veya açılacak olan boşanma davasına sunabilirsiniz.  Bazı deliller örneğin otel kayıtları otel faturaları otel ve eğlence mekânlarına ait kamera kayıtları cep telefonu dökümleri cep telefonu HTS raporları ve benzeri delillerin temini ancak mahkeme kararıyla elde edilmektedir. Bu ve benzeri delilleri boşanma davası açtıktan sonra temin edilmesi için sayın mahkemeden de talep edebilirsiniz.  Hâkimin delillerin toplanması yönünde vereceği karar ile ilgili kurumla mahkeme arasında yapılacak resmi yazışmalarla bu ve benzeri deliller mahkemece temin edilebilir.

HUKUKA AYKIRI ELDE EDİLEN DELİLLER

Eşinizin bulunduğu ortama ses kayıt cihazı koyarak ses kaydı elde etmeniz. Eşinize ait cep telefonuna casus telefon programı yükletmeniz.

Eşinizin ev ve iş sabit telefonuna dinleme cihazı takmanız,

Eşinizin özel kullanımında olan kendisine ait olan bilgisayarına casus program yüklemeniz ya da mail şifresini kırarak delil elde etmeye çalışmanız.

Eşinizin cep telefonu dökümleri izinsiz olarak yasalara aykırı elde etmeniz.

Eşinizi sevgilisi ile birlikte başkaları tarafından görülmesi mümkün olmayan bir yerde kamera video kaydı ve fotoğraf çekimi yapmanız.

Eviniz haricinde eşinizin bulunduğu başkasına ait bir eve girmeniz veya girmeye çalışarak kayıt almanız.

Sayın okurumuz yukarıda belirtmiş olduğum ve benzeri eylemleri gerçekleştirmeniz veya gerçekleştirmek üzere bir başka şahsa ve şahıslara emir talimat vermeniz, ricada bulunmanız hukuka aykırılık nedenidir ve suçtur. Bu ve buna göre durumlarda suç işlemeniz durumunda hakkınızda yapılan yargılamada hapis cezası ile cezalandırılacağınızı unutmamalı ve bu tür eylemlerden kaçınmalısınız.

Not: Değerli okurumuz yukarıdaki bilgilerin size yetersiz gelmesi durumunda firmamızı 7 gün 24 saat 444 7 635 numaralı kurumsal müşteri danışma hattından arayarak daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Saygılarımızla İzmir Dedektiflik A.Ş.

Önemli Uyarı

izmirdedektiflik.com içeriğinde yayınlanan tüm makale, içerik ve bilgiler Özel dedektif Bilal KARTAL tarafından yazılmış olup, tüm telif hakları İzmir Dedektiflik Hizmetleri A.Ş ye aittir. Tüm yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitemizdeki yazı ve içeriklerin yazılı izin alınmadan bir kısmı veya tamamı kopyalanarak başka web sitesi, yazılı ve görsel yayın organlarında yayınlanması durumda FSEK kapsamında işlem yapılarak her türlü yasal haklarımızı kullanarak 5846 Kanun numaralı FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU ile TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ UYARINCA hukuki ve cezai yasal işlemler başlatılacaktır. Ayrıca tüm site içeriğinde bulunmakta olan makaleler ve bilgiler uluslararası DMCA fikir hakları sistemi ile korunmakta olup, web sitemizde yayınlanan makaleleri izinsiz olarak kısmen veya tamamen alıntı yapan değiştirerek yayınlayan tüm web sitelerini Google ve benzeri arama motorları sıralama listelerinden süresiz olarak kaldırmaktadır.

WHATSAPP
ile iletişime geç