Özel Dedektiflik Hizmeti Almak İsteyenlere Bilgiler!

Özel Dedektiflik Hizmeti Satın Almak İsteyenlere Bilgiler!

Selam. Öncelikle web sitemize hoş geldiniz. Günümüzde gerek evli eşler gerek sevgililer gerekse sözlü ya da nişanlı çiftler partnerinin kendilerini şu veya bu sebeple aldattığını düşünebiliyorlar. Böyle durumlarda aldatıldığını düşünen eşin ilk düşündüğü eylem Özel Dedektiflik şirketinden hizmet alarak eşinin kendisini aldattığını tespit edilmesini amaçlamaktır. Böyle düşünen kişiler internetten yapmış oldukları araştırma neticesinde uygun gördükleri bir Özel Dedektifle anlaşarak eşinin kendisine aldattığını gösterir delillere ulaşmak için özel dedektiflik hizmeti almaktadırlar. Bu süreçte sağlıklı düşünemeyen ve aceleci davranan birçok insan sahte özel dedektifler tarafından dolandırılmaktadır. Bu konuya dikkat ederek yasal özel dedektiflik hizmeti satın alınması sizler için uygun olacaktır. Özel dedektiflik hizmeti satın alınarak ya da kendi imkânlarınızla elde emiş olduğunuz eşinize ait aldatma delillerini elde ettikten sonra ne yapılması gerekmektedir?

 

elilleri gördükten sonra eğer eşten boşanma kararı alınmış ise eşin kabul etmesi durumunda anlaşmalı olarak boşanmak eşin anlaşmalı boşanmaya yanaşmaması halinde ise eşe karşı çekişmeli boşanma davası açarak açılan bu boşanma davası takip edilerek sonuçlandırılmalıdır. Aile hukukumuzu düzenleyen medeni kanunumuzda iki tür boşanma davası vardır. Bunlardan birincisi anlaşmalı boşanma ikincisi ise çekişmeli boşanma davasıdır. Anlaşmalı boşanma davası tarafların maddi ve manevi tazminat, nafaka, mal paylaşımı ve varsa çocukların hangi tarafa verileceği konularında aralarında anlaşma sağlanması yönünde anlaşılmayan bir durum yoksa açılan bir boşanma dava türüdür. Anlaşmalı boşanma davaları mahkemelerdeki yoğunluğa göre 2 ila 10 günde sonuçlanarak karara bağlanmaktadır.  Çekişmeli boşanma davaları ise maddi manevi tazminat nafaka mal paylaşımı ve varsa çocukların velayeti kime bırakılacağı konularının hepsi bir kısmı ya da birinden dolayı anlaşılamadığında açılan boşanma dava türüdür. Bu dava mahkemelerdeki yoğunluk ve nüfusa göre insanların yaşadığı bölgelerdeki boşanma yoğunluğuna göre 2 ila 5 yıl arasında sonuçlanarak kesinleşmektedir. Eşe karşı açılacak olan çekişmeli boşanma davasında Aile hukukumuzu düzenleyen 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda yer alan aşağıda belirttiğimiz 6 adet boşanma nedeninin bir ya da birkaç maddesini ileri sürerek eşinize karşı çekişmeli boşanma davası açabilirsiniz.

  1.  Madde 161. Zina
  2. Madde 162. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış
  3. Madde 163. Haysiyetsiz yaşam sürme.
  4. Madde 164. Evi terk.
  5. Madde 165. Akıl hastalığı.
  6. Madde 166. Evlilik birliğinin temelden sarsılması.

Eşinize karşı boşanma davası açtığınızda delillerinizi sunma aşamasında kendiniz ya da avukatınız aracılığı ile boşanma dava dosyasına hâkimin değerlendirmesi için delil olarak sunarsınız. Toplumumuzda boşanma davaları ile ilgili birçok bilgi kirliliği bulunmaktadır. Bunun nedeni ülkemizde aile hukukumuzu düzenleyen medeni kanunumuzun 2002 senesinde değişmesi ve birçok insanın edindiği bilgileri başkalarına aktarırken ilaveler ve değişiklikler yaparak anlatılmasından kaynaklanmaktadır. Eşinizle anlaşarak anlaşmalı boşanma yoluna gitmeniz halinde tüm şartlarda anlaşılacağı için anlaşmalı boşanmanız kolay ve kısa zamanda sonuçlanmaktadır. Ancak eşinize karşı açmış olduğunuz çekişmeli boşanma davası uzunca bir süreyi kapladığı gibi açılacak olan bu boşanma davasında hâkim 4 hususla karar verecektir. Bunların dışında hâkim başka hiçbir karar vermemektedir. Hâkimin vereceği bu 4 karar aşağıda belirtilmiştir.

  1. Hâkim tarafların boşanıp boşanmayacağı yönünde karar verir
  2. Hâkim tarafların varsa çocukların velayetini hangi tarafa verileceğine karar verir.
  3. Hâkim maddi ve manevi tazminat yönünde karar verir.
  4. Hâkim nafaka almaya hakkı olan tarafın nafaka alması yönünde karar verir.

Boşanma davanızın görüldüğü mahkemede hâkim yukarıda belirtilen 4 hususta karar verecektir. Boşanma davalarında en çok merak edilen hususların başında ise mal paylaşımı yani evlilik birliği içerisinde elde edilen malların (ev, işyeri, arsa, araç ve bankada para) paylaşımı ile ilgili hususlardır. Eşler boşanmaya karar verdikten sonra açmış oldukları boşanma davasının haricinde mal paylaşımı için ikinci bir dava açması gerekmektedir. Bu davanın adı eski kanunumuzda mal paylaşım davası iken düzenlenen yeni kanunumuzda mal rejimi yani evlilik birliği içerisinde edinilen malların paylaşımı davasıdır. Boşanma davaları tek taraflı ya da karşılıklı açıldığında ayrı mahkemelere düşse de sonrasında ilk açılan davanın görüldüğü mahkemede dosyalar birleşerek boşanma davası bir mahkeme tarafından görülmektedir. Ancak katkı payı mal rejimi davası hangi mahkemeye düşerse o mahkemede yargılama yapılarak karar vermektedir. Katkı payı mal rejimi davasının bekletici sebep yapılmasının temel nedeni tarafların boşanmalarının kesinleşip kesinleşmemesidir. Katkı payı mal rejimi davasına bakan hâkim öncelikle kesinleşen bir boşanma davasını yargılamasını yapmaktadır. Bu yargılamayı yaparken de öncelikle tarafların kesinleşen boşanma dava dosyasını getirterek bu boşanma dava dosyasındaki tarafların kusur oranlarını ve evlilik birliği içerisinde edinilen mallara hangi eşin ne kadar katkıda bulunduğunu bilirkişilere rapor düzenlettirerek tespit etmek ve sonrasında hüküm vermektedir.

Çekişmeli boşanma davası açılacağında konunun uzmanı boşanma davasında tecrübe edinmiş avukatlarla çalışmanın faydası çok büyüktür. Açılacak olan boşanma davası kişilerin son 6 ay yaşamış olduğu bölgenin Adliyesinde bulunan nöbetçi aile mahkemesinde açılır. Aile mahkemesinin bulunmadığı bölgelerde ise aile mahkemesi sıfatı ile görev yapan Asliye Hukuk Mahkemelerinde boşanma davası açılabilir. Açılacak olan boşanma davasında öncelikle davayı açan taraf hazırlamış olduğu boşanma dava dilekçesini boşanma davasının görüleceği aile mahkemesine sunar. Aile mahkemesi bu dilekçeyi karşı yana gönderir. Karşı yan sizin göndermiş olduğunuz boşanma dava dilekçesine 14 günlük yasal süresi içerisinde cevap dilekçesi hazırlayarak boşanma davasının görüldüğü mahkemeye verir. Mahkeme karşı yanın cevap dilekçesini size gönderir. Sizde 14 günlük yasal süresi içerisinde karşı yanın göndermiş olduğu cevap dilekçesini, cevaba cevap şeklinde cevap veririsiniz. Sizin mahkemeye sunduğunuz cevaba cevap dilekçesi mahkeme tarafından karşı yana gönderilir. Karşı yan da sizin cevaba cevap dilekçesini 14 günlük yasal süresi içerisinde cevapladıktan sonra mahkeme bu yazışmalar mahkeme bittikten sonra ön inceleme duruşması adı altında yapılacak olan duruşmaya bir duruşma günü verir. Ön inceleme duruşmasında hâkim sulh (anlaşma) olup olmadığını sorduktan sonra taraflar arasında anlaşma söz konusu değilse yeni bir duruşma günü vererek tarafların boşanma davasının yargılamasına başlar. Sizin ilk olarak hazırlayıp mahkeme aracılığı ile karşı yana göndermiş olduğunuz dilekçeye karşı yan hiçbir şekilde cevap vermez ise cevaba cevap dilekçeleri yazılmadan hâkim ön inceleme duruşması yapılması için duruşma günü vererek yazışmaları sonlandırılarak yargılamaya geçilir. 

WHATSAPP
ile iletişime geç