Aldatma Bilgileri

Aldatma Belirtileri Nelerdir?

Aldatma Belirtileri Nelerdir?

İlişkileri temelinden sarsarn bir sonraki ilişkileri de güven çemberi dışına çıkaran kişilerin özgüvenini baltalayan en önemli etken kuşkusuz yalan ve akabinde gelen aldatmadır. Gerek sosyal gerek özel her türlü ilişkinin en büyük kabusu olan aldatma eylemi kendini sayısız bahaneler arakasına gizlese de sonucun daima gayri ahlaki olması kaçnılmazdır. Bazı aldatma durumlarında ise hukuki hakların ihlali söz konusu olacağı için kayıplart duygusal boyuttan maddi boyuta bile geçebilir.

Aldatma eyleminde bulunan kişi herhangi bir ruhsal soruna sahip değil ise genelde kendini bu eylemi yapma konusunda haklı görecektir. Özel ilişkilerde bu durum neredeyse aldatılanın suçlanmasına varacak seviyelere inecek kadar çirkinleşebilir. Oysa aldatmanın temelinde genelde aldatan kişinin önce kendini kandırması yatar. savunduğu sorunlar için aldatma yoıluna gitmeden daha pek çok çözüm yolu bulabilir. Ancak çoğu insan buna emek vermek ya da buna adım atmak kadar cesur davranmayacaktır.

Evlilikte aldatma evliliğin doğasına aykırı ve temeline dinamit koyacak kadar tehlikeli bir eylemdir. Gizliliğin heyecanı yüzünden anlık dürtüler ile kalkışılan aldatma ile duygusal boyutta düşünceler iler yapılan aldatma eylemsel olarak farklılık gösterse bile aslında aldatılan kişiyi aynı ölçüde yaralacak durumlardır. Byu etkinin gücü kadın ve erkek için değişkenlik gösterebilir. Örneğin erkekler bedensel aldatılmaya tahammülsüz ve affediciliği söz konusu etmezken duygusal aldatıldığını öğrendiklerinde çoğu zaman aynı yoğun tepkiyi göstermezler. Oysa kadınlar için duygusal aldatılma çok daha yıkıcıdır. Çünkü kadın bir erkeğe duyguları ile bağlanır. Sevdiği adamın kalbinde ve zihninde başka birinin olduğunu öğrenmek o adama karşı güvenini, sevgisini tamamen kaybettirecek ve kendini sorghulama ile suçlama gibi yan etkilere çok daha fazla maruz kalacaktır.

Aldatma türlerinin değişiklik göstermesi gibi aldatma belrtileri de cinsiyetlere ve olyın mahiyetine göre değişiklik göstermektedir. İnsanlık tarihi kadar eski olan aldatmanın eski zamanlardan günümüze kadar gelebilen mağara resimlerinde de karşımıza çıkması çeşidi ve şekli ne olursa olsun bir sonraki nesillerde de devam edeceğini gösteriyor. Ancak işaretleri okumak konusunda kendini geliştiren birisi bu eyleme maruz kalmadan kendini son darbenin gücünden çok daha rahat koruyabilecektir.

Toplumsal bir varlık olan insan cinsiyet, yaş, karakter ve kültür olarak kendisinden tamamen farklı diğer insanlar ile bir arada yaşamak zorundadır. Tüm bu farklılıklar insanın herkese olduğu gibi davranmasının da önüne geçer. farklı bakış açıları ile yetişen ve kendi penceresinden baktığı için başka görüşleri yadsıyan insan çoğu zaman orta yolu bulmak yerine kestirip atmayı ya da rol yapmayı tercih edecektir. Sosyal bağların verdiği sorumluluk da radikal kararlar vermesinin önüne geçtiği kişi maske takarak kendi beklentilerini bir şekilde yerine getirirken farklı yüzünü gösterdiği çevresine oyun oynayıp birden farklı hayatın baş rolünde yer almayı da öğrenmiştir.

Toplum içinde yaşayan insanların temel bazı ihtiyaçları vardır. En temel ihtiyaçlar ise fizyolojiktir. Yemek ve içmek gibi ihtiyaçların yanına cinsel olgunluğa erişmiş bireyin cinsel ihtiyaçları da dahil edilir. Bu ihtiyaçlar beklendiği şekilde tatmin edilmediğinde ise önce çatışmalar devreye girer. Çoğu kişi bu aşamada sahip olduklarına rıza gösterek ortama uyum sağlamayı seçerler. Ancak beklentileri konusunda ısrarlı olanlar çatışmanın bir sonuca varması için adım atmaktan vazgeçip ya da attığı adımların karşılık bulmadığını görerek ikinci, bir hayatı yaşamayı göze alırlar. Bu yüzden en çok aldatma yöntemi cinsellik çerçevesi içerisinde gerçekleşir. Özellikle kadınlara nazaran dürtüleri ile daha fazla hareket eden erkekler eşlerini cinsel yönten aldatmaya daha meyillidir. Bunu bir ihtiyaç olarak gören ve duygusal kapılarını asla açmayan bir erkek ilişkisine çoğu zaman bu aldatmayı yansıtmayarak onun gözünde küçük bir kaçamağın hazzı ile yetinip sahip olduklarını riske atmaktan kaçınırlar.

Kadınların erkeklerden ilk beklentisi genelleme yapacak kadar yüksek bir oranda cinsellik değil duygusallıktır. Bu yüzden bir kadın eşini aldatmaya niyetlendiği ve bunu eyleme dökmeye başladığı zaman bahanesi duygusal ihtiyaçlarının giderilmemesi yönündedir. kadınların cinsel olarak aldatmalarının altında da yine çoğu zaman eşlerinin duyarsızlığı gelmektedir. Bu sebeple erkeklerin aldatmasında eşinin payı kadınların aldatmasında eşinin payına nazaran çok daha küçüktür.

Eşlerin birbirlerini aldatmalarının altında cinsellik dışında daha pek çok sebep ve bahane bulunmaktadır. Örneğin maddiyat da bu bahanelerin arasındadır. özellikle kadınlar evine maddi açıdan bir yararı olmadığını düşündükleri eşlerini bu konuda kendilerine destek olduğunu gördükleri kişiler ile aldatabilmektedirler. Ayrıca evlilikteki çocuklar bazen ilişkiyi güçlendirdiği gibi bazı durumlarda ek sorumluluk da yüklediği için çiftlerin birbirlerini ihmal etmelerinin sorumlusu olarak kurban edilirler. Evdeki bu sorumluluk maddi çıkmaz ile birleştiğinde her iki taraf için de tehlike çanları çalmaya başlamış demektir.

Günümüzde erkeklerin olduğu kadar kadınlar da artık çalışma hayatının içinde var olmaya çalışıyorlar. Bu yüzden artık kadınların da sosyal çevresi eskiye nazaran çok daha geniş hale geldi. hem çalışan kadınların hem de erkeklerin eşlerindne çok daha fazla gördüğü görmek zorunda olduğu sayısız karşı cins bulunuyor. Sosyal çevresinde yer alan bu kişiler ile oluşabilecek paylaşımlar bazen çiftlerin evde yaşadıklarını kıyaslamalarına da neden oluyor. Bu sorgulama sonucunda da kişinin ev dışında da farklı ve ona göre daha güzel bir hayatın olduğu inancını pekiştiriyor. Aldatma aşaması ise bu sorgulama aşamasından sonra sadece bir detay haline geliyor.

Aldatmanın türlü sebebi ve çeşidi olduğundan bahsetmiştik. Dayandırıldığı sebep ne olursa olsun eylem gerçekleştikten sonra bazı sinyaller genelde ortak. Örneğin çiftlerden biri eşinin yaşam standartında, beğenilerinde, kendi düşünce ve görünüşünde köklü değişiklikler gözlemlediği zaman ve tüm bu değişikliklerin ortaya çıkma aşamasına tanık olamadığı anlarda eşinin başka yola doüğru meylettiği ile ilgili şüphelere kapılabilir. Bu yaşananların pek çok masum sebebi olsa da özellikler eşler arasında bu kadar radikal değişikliklerin birbirinden habersiz bir şekilde gerçekleşmesi pek mümkün değildir. Bu yüzden siz de eşinizde daha önce tanık olmadığınız değişimleri gözlemliyorsanız bunun altında yatan sebebi öğrenmeye çalışmalısınız. Konuyu yargılamadan, tepkisel bir sorgulama yapmadan ortaya döktüğünüzde karşınızdaki kişinin size karşı dürüst olmaya başlayabileceğine de şans vermiş olacaksınız.

Her kültürden insanın ortak sorunu olan aldatma bu yüzden dünya çapında pek çok ciddi araştırmanın da konusu haline gelmiştir. Tüm bu araştırmaların ortak bulgusu ise az önce dile getirdiğimiz aldatmayı türlere ayırmak üzerinedir. Çünkü aldatma eylemi genellendiğinde cinsel ve duygusal olarak iki boyuta indirgenmiş durumdadır. Aldatma sürecinde aldatan kişi çoğu zaman kabul etmese de aslında kendi psikolojik ve fiziksel sağlığına da zarar verecektir. Gizli ve yasak bir eylemin oyuncusu olmak kişinin bilinçaltında fırtınalar koparacağı için farkında olmadan başkası için hazırladığı zehiri kendisi de tadacaktır. Bu duyguları yoğun yaşayan birinin aldattığı zaman bazen içine kapanık bir duruşu sergilemeye başlaması da yine aldatma belirtileri arasında sayılabilir.

Aldatma eyleminin iki boyutundan bahsetmiştik. Eylemin açığa çıkması da yine bu iki tür açısından farklılık gösterecektir. Zira cinsel bir aldatma söz konusu olduğunda genelde bunun şüphesi yoğun ancak ispatı oldukça zordur. Özel bir alanda gerçekleşen bu eylem dış dünyada kendine tanık bulamadığı için eşler bu konuda profesyonel destek almadığı sürece iddialarını genelde ispatlayamazlar. Ancak duygusal boyutta gerçekeleşen bir aldatma arkasında pek çok delil bırakır. Çünkü duygusal bağlılığı olan kişiler gerek yüz yüze gerek yazılı gerek se görsel medya araçları ile iletişim halinde olmak isterler. Bu sebep ile duygusal bir aldatma söz konusu olduğunda tanık olan kişiler yada medya araçlarına bırakılan izler önemli bir dleil niteliği taşımaktadır.

Aldatma eylemi gerek kişisel gerek toplumsal olarak kabul edilebilir bir eylem değildir. Özellikle Türk toplumu gibi gelenek ve göreneklerine bağlı kendine has ahlaki değerleri olan bir toplumda aldatma bahanesi ne olursa olsun kınanan bir durumdur. Bu yüzden aldatan kişi olabildiğince kendini koruma adına gizleyerek bol yalana başvurmaya çalışır. Aldatılan kişi çoğu zaman sonradan altıncı his olarak nitelendireceği sinyalleri aldığını kabul eder. Bu sinyallerin aslında elle tutulur pek çok açıklaması bulunur. Ancak aldatılan eşine karşı hislerinin yoğunluğundan, bunu ispatlayınca kaybedeceğini düşündüğü maddi manevi sahipliklerinden ya da tamamen psikolojik bir şekilde inkara başvurarak davranış değişikliklerine kendini inandıracak sebebpler bularak aldatma eylemi çıkana kadar mutluluk oyununu sürdürmeyi tercih ederler. Küçük y ada büyük aslında her aldatma arkasında önemli ayak izleri bırakacaktır. Eşinin iyi tanıyan ve sevgisinin gözünü bağlamasına izin vermeden mantığını da kullanmayı becerebilen herkes yaşanan istemsiz olayların daha ilk aşamalarında sonunu görebilecek kadar yeterliliğe sahiptir.

Aldatmanın ahlaki boyuttaki yaptırımları toplumsal dışlanma ile kendini gösterir. Ayıplanma ve kınanma ile birlikte duygusal yalnız bırakılma da aldatmanın sosyal cezalandırılmasının içeriğini oluşturmaktadır. Ancak aldatmanın hukuki açıdan da hükümleri de var. Aile hukuku ile ilgili 4721 sayılı Türk medeni kanununda belirtilen bu hükümler özellikle 185. maddede kendine yer bulmaktadır. Bu maddeye göre kanun koyucu evli çiftlerin birbirlerine karşı sadakat ile ilgili sorumluluğu olduğunu hükme bağlamıştır. Bu hükmün genişletilmiş anlamı çiftlerin birbirlerine cinsel ve duygusal anlamdaki sadakatinin olması, çocukları ile ilgili konularda ortak tasarruf sahibi olmaları ve en önemlisi de aynı yerde yaşamaları gerekmektedir. Evliliğin genel bir tanımı olan bu maddeye aykırı olan durumların ihlali evlilik birliliğinin sonladırılması aşamasında kusurlu hareket olarak ortaya çıkacaktır. Genel olarak 185. maddede yer alanlara göz atalım.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 185. madde

Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur.

Eşler, bu birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler. Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar. Medeni kanunumuzun 185. maddesinde sadakat ile ilgili hüküm yer aldığı gibi yine 4721 sayılı mednei kanunun 161. maddesinde de bu konu ile ilgili hükümler vardır. bu hükümlere göre zina olarak nitelendirilen aldatmanın boşanma sebebi olarak sayılacağı belirtilmiştir.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu 161. madde

Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Aldatılma eylemine maruz kalan ve bu konuda şüpheleri ile kanıtları olan kişiler farklı yöntemlere başvururlar. bazı kişiler bu aşamanın çözümünü kendi içlerinde halletme yoluna giderek affetmeyi tercih edip hukuki yollara başvurmazlar. Ancak evlililik birliğinin devamlılığı kalmadığını düşünenler boşanma aşamasında hem manevi hem de maddi açıdan aldatmanın zararı asgariye indirgeme yoluna gider. öz güven ve özdeğere büyük zarar veren bu eylem her iki taraf için de duygusal açıdan büyük yaralar açacaktır. Özellikle kadın tarafı için bu yaralara maddi açıdan zarara uğrama tehlikesi de eşlik eder. Bu yüzden aldatuılan ve kanun önünde haklı olan taraf kayıplarını tazmin etme adına aldatan eşe dava açabilir. Davayı açmak ve haklı olduğunu kanun önünde de ispatlamak, his, şüphe ve duyumlar ile gerçekleşemez. O yüzden elle tututlur kanıtlar ile dava yoluna gidilmesi gerekir. Ancak tamamen gizlilik çerçevesinde gerçekleşen bu eylemin kayıt altına alınması ve her açıdan ispat edilmesi bireysel olarak altından kalkılacak bir durum değildir. Profesyonel dedektiflik hizmetleri de bu aşamada haklı tarafın imdadına yetişecektir.

Aldatan tarafın cinsiyet farklılıkları eylemin yapısına ve belirtilere de yansıyacaktır. Örneğin erkekler bu konuyu özellikle arkadaşları arasında bir statü olarak gördükleri ve dışarıda daha fazla özgür zaman geçirdikleri için aldattıkları zaman gizliliğe çok fazla yatırım yapmadan bazı sostyal çevrelerde görülmeyi sorun etmezler. Oysa kadınlar aldattıkları zaman daha komplike plan yapar ve çok daha gizli ortamları tercih ederler: Bu yüzden kadının aldattığını ispatlamak erkeğe nazaran çok daha zordur. Ayrıca kadın eylem için önceden birçok senaryo ayarlayacağı için sadece dışarıda biri ile görülmesiyle aldattığını itham etmek boşa kürek çekmek anlamına gelecektir:

Erkeklerin cinsellik ile birlikte duygusal aldatma yaşamaya başlamaları onların sevgililerine karşı bir zaaf göstermelerine neden olur. Bu yüzden sevgilileri ile sürekli görüşme isteiği duyarlar. İçgüdüsel olan bu davranış biçimi genelde sosyal medya ve telefon ile internet üzerinden gerçekleşecektir. Erkek başka bir kadını hayatına aldığı zaman eşine bu djurumu yansıtmamak adına iletişim cihazlarına artık şifre koymaya ya da eşi ile birlikte olduğu zamanlarda bu cihazlarını kapatmaya başlayacaktır. Akıllı ve dikkatli bir kadın eşinin bu değişimini iyi gözlemleyerek aldatıldığını anlayabilir. Erkek sevgilisi ile gelecek planları yapmaya başladığı aşamada ise kendini maddi açıdan koruma ve geleceğine yatırım yapma yoluna gidecğei için eşine karşı bonkör olan bir erkek bile artık kısıntı yapma yoluna gitmeye başlar. Erkek ayrıca gayrimenkulleri varsa bazı durumlarda bunları farklı bahaneler ile elden çıkarmaya başlar. Evliliği ile ilgili organik bağı hala devam etse bile artık maddi bağlarını yavaş yavaş kesmeye başlamış durumdadır. Erkeğin aldatması aşamasında eşi ile cinsel birliktelik çoğu zaman tamamen kesilmez. Bunun ilk sebebi erkeğin cinselliğe yüklediği anlam kadın kadar derin olmamasıdır. İkinci sebep kendini ayrılığa tamamen hazır hissedene kadar eşinin bu nu anlamamasını sağlamaktır. Ancak cinsel birliktelik devam etse bile süresi kısalır, kalitesi düşer ve duygusal yakınlık kaybolur. bazı istisna durumlarda ise sevgilileri ile yaşadıkları tutku şehvet ve farklı cinsel fantezileri daha önce yaşamadıkları eşi ile denemek istemesidir. Cinsel hayattaki bu farklı yönelim ve değişimler de erkeğin başka bir deneyim yaşamaya başladığına işarettir. Erkekler sevililerine kendilierni beğendirmek ve onların gözünde vazgeçilmez olmak için dış görünüşlerine daha fazla ilgi ghöstermeye de başlarlar. Aniden spor salonuna yazılmak, daha önce rahatsız etmeyen fazlalıkların gözüne batmaya başlaması, koku ve giyim tarzındaki değişiklikler, de başka birinin ilgisine doğru kayan erkeğin verdiği ipuçları arasındadır. Karşıdaki de bir kadın olduğu için kadınların kıskançlık yapısına istinaden erkek sevgilisini kaybetmeme adına evinde geçirdiği sürede de kısıtlama yoluna gidecektir. Sadece eşine karşı olmayan bu uzaklık varsa çocuklarına karşı da gerçekleşmeye başlayacaktır. Kendine daha fazla özen gösteren erkek bu aşamada eşine karşı acımasız olmaya başlamıştır. Başka bir kadına olan aşkı eşinin artık gözünde cazibesini yitirdiği anlamına geleceği için eşinin fiziksel görünümüne dair yaptığı acımasız yorumlar, ev işleri, yemek ve davranışlarına dair daha önce tepkisiz olduğu ancak artık kısa süred ekendini gösteren eleştiriler de erkeğin aldattığını gösteren önemli işaretlerdendir. Ayrıca yaşı kaç olursa olsun bir erkek yine sadece kendisini sevgilisine beğendirme adına modaya uygun giyinmeye, sakal saç ve bıyıklarında modaya uygun kesimler yapmaya ve maddi olarak harcamalar yapmaya başlayacaktır. Hatta maddi sorunları olmayan erkekler bu aşamada estetik ameliyat masasına yatabilir, yağ aldırma operasyonları geçirebilir. Araç değişimleri, lüks saatler, giyim ürünleri gibi ani değişimler de yine aldatma aşamasının dışa yansıması olarak görülebilmektedir. Müzik ve sinema konusunda stabil beğenileri olan bir erkek yine sevgilisinin etkileme ve onun etkisinden kalma aşamasında bu beğenilerinde de değişimlere gidecektir. Tüm bu değişimler ve sevgilisi ile baş başa olma çabaları eşini aldatan erkeğin yeni hayali arkadaşlar edinmesine de neden olacaktır. Daha fazla zaman ve daha fazla bahane üretmesine yardımcı olan bu olmayan yeni arkadaşlardan başka adniden ona göre aslında hiç istemeden ortaya çıkan iş seyahatleri, fazla mesailer şeklinde de kendini gösterecektir. Boşanma konusuna karar vermiş bir erkek eşine karşı mağdur ayağı yaparak eşinin onu hak etmediğini ve kafasının dağınık olduğunu söyleyebilir. Ayrıca bazı erkekler boşanma aşamasının duygusal bir gereklilik değil iş ve maddi konularda bir plan çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiği yalanını söyleme yoluna da gidebilirler. Eşini aldatan bir erkeğin cinsel anlamdan performasının üst seviyede olduğunu düşünmeye de ihtiyacı vardır. hem gizlilikten hem başka biri ile olmaktan bazı durumlarda cinsellik hayal ettiği gibi olmayabilir. Bu yüzden erkek sevgilisine karşı rüştünü ispatlama adına performas arttıcı ürünler kullanmaya başlar. Yalan söyleme konusunda uzman ancak saklama konusunda kadınlar kadar becerikli olmayan erkekler bu ürünleri ve prezarvatif gibi koruma ürünlerini arabasında, çekmecesinde ve giysilerin cebinde unutabilir. Eşinden şüphelenen bir kadın eşlerinin ceplerinde bu gibi ürünleri görmeye başladıkları zaman cinsel bir aldatma yaşandığı ile ilgili şüphelerinde gerçek olma ihtimali yüksektir.

 

Yapılan bazı araştırmalar kadınların eşlerini aldatmaya başladıkları zaman istemsiz bir şeklilde yeni hayatına aldıkları kişiler ile ilgili bilgileri, onların isimlerini ev ya da sosyal çevresinde bahis konusu yaptıkları yönündedir. kadın erkeklere nazaran iletişime daha açık bir kişilik olduğu için sevgilileri hakkında konuşmayı ve yaşladıklarını paylaşmayı isterler. Bu yüzden yaşadıklarını yakın çevresi genelde bilmektedir. Bunu legal olarak yapamayan kadın ise sevgilisinin adını, işinin ilgi alanını ya da konu ile ilgili bir özelliğini sosyal hayatı içerisinde dile getirerek bu iletişim ve anlatma ihtiyacını bilinçsiz bir şekilde gerçekleştirecektir. kadınların beyin yapısı erkeklere göre farklı çalışır. kadın anlık dürtüler ile nadiren hareket ettiği için söylediği yalanları incelikli bir senaryo içine rahatlıkla yedirebilir. Oysa kadına göre nicelik olarak daha fazla yalan söyleyen erkek bir süre sonra kendi sözleri ile çelişir hale gelerek kendi yalanlarını yalanlama tuzağına da düşer. Bu yüzden erkeklerin durumu kurtarmak adına söylediği ve sayıları yüksek ancak derinliği az bilgilerin bir süre sonra aynı ağızdan farklı bilgiler ile yer değiştirdiğini gören dikkatli bir eş erkeğin doğru söylemediğini çok rahatlıkla anlayabilir. kadının niceliği az ancak niteliği yüksek yalanları ise çok fazla detay barındırdığı için eşine karşı aldatma eyleminde en büyük silahı olacaktır. Eşlerin bu yalanlarla ile ilgili şüpheleri baş gösterdiği zaman ise erkek genelde karşı atağa geçerek eşinin kendini soruglamasına neden olacak şekilde cevaplar verir. Eşinin gereksiz paronayaya kapıldığını, aşırı kıskanç olduğunu, anlayışsız davrandığını ve işine saygı göstermediğini söyleyebilecek kadar ileri giden erkek az detayla ve karşı tarafı suçlu hissettirmeye çalışarak durumdan kurtulmaya çalışacaktır. kadın ise eşinin şüpheleri karşısında mağruru davranışa yönelebilir. Ayrıca eşine karşı iddialı sözler ve eşinin kendini böyle bir suçlama yapacak kadar nasıl düştüğünü iddia eden ve erkeğin onuruna oynayan yaklaşımlar kadının savunma ataklarının başında gelmektedir. Aldatmaya başlayan bir kadın da tıpkı aldatan bir erkek gibi dış görünümüne daha fazla özen göstermeye başlar. Hatta maddi olanakları olan bir kadın temel bakımlar dışında lazer epilasyon, yağ aldırma, kalıcı makyaj, dolgu ve botoks ve .ok daha ileri seviyedeki estetik operasyonlara kalkışabilir. Kıyafet konusunda da özellikle spor giyinmeyi seven kadınlarda kadınsı değişimler boy göstermeye başlayacaktır. Koku da kadın için oldukça önemlidir. Daha önce bu detaya çok fazla dikkat etmeyen ve belirli bir kokunun takipçisi olmayan bir kadın sevdiği adam tarafından beğenildiğini garantilediği kokukun müdavimi olmaya başlayacaktır. Bu aşamada rahatlık estetikten sonra gelmeye başlar. Bu yüzden dış giyim ürünlerindeki değişim iç giyim ürünlerine de yansımaya başlar. Seksi çamaşırlar almaya başlayan kadın renk konusunda da artık çocuksu ve masumane renkleri bir kenra bırakmaya başlayıp iddialı renklerle kendini iyi hissetmeye başladığını ifade etmeye başlar. Kadınların erkeklere nazaran bu durumu arkadaşları ile paylaşma konusunda daha rahat olduğundan bahsetmiştik. Bu yüzden aldatan bir kadın yakın arkadaşları ile daha sık buluşmaya ve uzun telefon görüşmeleri yapmaya başlar. Bu görüşmelerin bazıları ise bahane olarak kullanılıp sevgili ile görüşmenin fırsatı olarak değerlendirilmektedir.

Sosyal medyada paylaşımlar evli çiftler için rutin bir durumdur. Ancak aldatmaya başlayan kadın ve erkekler sosyal medyayı kullanırken de artık açık vermeye başlayacaktır. Çünkü artık paylaşımlarda eşler ile ilgili detaylara çok daha az yer verilmekte hatta eş ile fotoğraf paylaşımında azalma ya da yok olma görülmektedir. Sosyal medyayı duygularını ifade etme açısından da kullanmayı seven kadınların anonim paylaşımlarında da değişiklik gözlenecektir. Anlam yüklü şarkılar ve mesaj gönderme kaygısı olan paylaşımlara bakarak kadının o anki ruh hali rahatlıkla anlaşılabilmektedir. Erkekler ise sevgili buldukları zaman sosyal medydaki paylaşımlarında bunu yansıtmasalar da sosyal medyaya girme konusunda daha fazla zaman harcamaya başlayacaklardır.

Kadınların cinsel yönden eşlerini aldatmaları durumunda evdeki cinsel hayatlarında erkeklere nazaran biraz daha farklılık gözlenmektedir. Erkek eşi ile birlikte olma konusunda çekimser kalmayabilirken başka bir erkeği seven ve onunla cinsel birliktelik yaşayan bir kadın eşi ile cinselliği bitirme ve bu konuyu ortadan kaldırma adına türlü bahaneler uydurmaya başlayacaktır. Çünkü bir kadın kendini duygusal olarak bağlı olduğu erkeğe ait hissedeceği için eşi ile birlikte olmayı aslında sevgilisini aldatmak olarak görecektir. Kadınlar duygusal bir birliktelik yaşama konusunda daha istikrarlı oldukları içins eevdikleri adamı mutlu etmek için her fırsatı değerlendirmekten kaçınmazlar. Sevdiği adama yeterince zaman ayıramayan bir kadın bile ona özel hediyeler alarak, ya da eline hiç örgü almamış bir kadın bile sevgilisine kendi elinden çıkmış örgüler armağan ederk sevgisini göstermek ister. Bu yüzden eşten gizli biriktirilmeye başlanan paralar da ortaya çıktığı zaman kadının gizli bir planının olduğuna işaret edecektir. Ayrıca sevgilisinin hediye ettiği takı, aksesur gibi küçük eşyaları da sürekli kullanmak isteyeceği için bu hediyeleri ihtiyacı olmadığı bilinse bile satın aldığını söyleyerek legal hale getirmeye çalışır.

Sosyal medya ile haberleşme, telefon trafiği kadınlarda da erkekler kadar yoğundur. Ancak erkeğin kadına daha özgür olması kadının yakalanma korkusunu da beraberinde getirir. Bu yüzden normal telefonuna kilit koyması mesajları sürekli silmesi yeterli gelmezse kadın kendine gizli bir telefon alma konusunda adım atacaktır. kadınlar bir başkasını sevdikleri ve kendilerini artık o adama ait gördükleri zaman sadece cinsel soğukluk değil annelik konusunda da bir uzaklık yaşamaya başlarlar. Çocuklarına daha az öz verili ve daha düşkün olmaya başlayan kadın ev işlerini de aksatmaya başlayacak ve evde genelde bir cans ıkıntısı yüklü bir halde gezmeye başlayacaktır. Kıskançlık geni daha kuvvetli olan bir kadın sevgilisini kaybetme riskini düşünerek ve ona her an ulaşamayacağını bilerek agrtesiflik ve gerginliği eşine ve çocuklarına yansıtmaya da başlayacaktır.

Saygılarımızla İzmir Dedektiflik A.Ş.

Önemli Uyarı

izmirdedektiflik.com içeriğinde yayınlanan tüm makale, içerik ve bilgiler Özel dedektif Bilal KARTAL tarafından yazılmış olup, tüm telif hakları İzmir Dedektiflik Hizmetleri A.Ş ye aittir. Tüm yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitemizdeki yazı ve içeriklerin yazılı izin alınmadan bir kısmı veya tamamı kopyalanarak başka web sitesi, yazılı ve görsel yayın organlarında yayınlanması durumda FSEK kapsamında işlem yapılarak her türlü yasal haklarımızı kullanarak 5846 Kanun numaralı FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU ile TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ UYARINCA hukuki ve cezai yasal işlemler başlatılacaktır. Ayrıca tüm site içeriğinde bulunmakta olan makaleler ve bilgiler uluslararası DMCA fikir hakları sistemi ile korunmakta olup, web sitemizde yayınlanan makaleleri izinsiz olarak kısmen veya tamamen alıntı yapan değiştirerek yayınlayan tüm web sitelerini Google ve benzeri arama motorları sıralama listelerinden süresiz olarak kaldırmaktadır.

WHATSAPP
ile iletişime geç