Aldatma Bilgileri

Eş Takibi Araştırması

Eş Takibi Araştırması

Antik çağlardan günümüze dek insanlar hep bir arada yaşama arzusuna sahip olmuşlardır. Zorlu yaşam şartları, kişisel ihtiyaçlar ve çevresel koşullardan ileri gelen bu durum, toplumda aile kurumunun oluşmasına olanak sağlamıştır. Bu nedenle de toplumu oluşturan her bir birey mensup olduğu ailenin bir ferdidir. Bir erkek ve bir kadının yasalar önünde ve şahitler huzurunda hayatlarını birleştirerek oluşturdukları aile, aynı zamanda toplumun en küçük yapı taşıdır. Her evlilikte olduğu gibi bu kurumu oluşturan çiftler, birlikteliklerinin başında birbirlerine hukukun önünde söz vererek bu yola çıkarlar. Pek çok kişinin aşina olduğu gibi iyi günde kötü günde, hastalıkta sağlıkta birbirlerinin yanında olmaya ve sadakatli bir şekilde evliliklerini yürütmeye söz vererek beraber yaşayacakları bir ömre ilk adımlarını atarlar. Her bireyin mutlu ve huzurlu bir şekilde sürdürmek istediği evlilik kurumu, her iki bireye de bir takım sorumluluklar getirmektedir. Kişinin şahsi yükümlülüklerinin yanı sıra evliliği maddi manevi yürütebilme, çocukların ihtiyacını karşılama ve eşine karşı olan sorumluluklarını yerine getirme gibi pek çok görevden oluşur. Her ülkede olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Hukuku’nda da evlilik kurumunu koruma ve destekleme ile ilgili bir takım düzenlemeler mevcuttur. Bunlar genel olarak 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında, sözlenme hali, nişanlılık, evlilik süreci ve boşanma aşaması gibi konular ile ilgili yasalardır. Bunlardan birisi de 185. Madde içerisindeki hükümlerdir. Evliliğin temel sorumlulukları olan sadakat ve dürüstlük ile ilgili bazı yükümlülüklere yer verilen bu madde de kişilerin birbirlerine karşı olan sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiği, aksi durumda yasalar çerçevesinde bir takım tedbirler alınacağından bahsedilir. İşte ilgili yasa tam olarak şöyledir:

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 185

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ
A. Haklar ve yükümlülükler
I. Genel olarak
Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur.
Eşler, bu birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler.
Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar.

Türk Medeni Kanunu hükümlerinde de belirtildiği üzere çiftlerin evlilik birlikteliği içerisinde birbirlerine sadakatle bağlı olmaları ve karşılıklı dayanışma ile hareket etmeleri gerektiği ifade edilmiştir. İlgili yasalarda çokça vurgulanan sadakat ifadesi, eşlerin birbirlerine karşı dürüst olması ve evlilik sözleşmesinin hükümleri doğrultusunda karşı cinsten bir kişi ile kurduğu yakınlığa dikkat etmesi olarak belirtilebilir. Bu anlamda toplumda şöyle bir yanlış yargı bulunmaktadır; ‘’sadakatsizlik, evli bir kişinin gayri meşru ilişki yaşadığı bireyle cinsel bütünleşmeye girerek eşini aldatması’’ algısıdır. Bu yargı oldukça yanlış ve eksik bir düşüncedir. Çünkü, sadakatsizlik sadece olası cinsel birliktelik ile sınırlanabilen bir durum değildir. Yasalar önünde evli olan bir kişinin, karşı cinsten birisi ile yoğun olarak telefonla konuşması, sosyal paylaşım siteleri üzerinden devamlı diyalog halinde olması, özellikle halka açık alanlarda aşırı samimi bir şekilde sarmaş dolaş olması, el ele gezintiye çıkması ve yine insanlara açık mekanlarda cinsellik içeren bir takım fiillerde bulunarak evlilik sözleşmesine son derece aykırı davranması da aynı gayri meşru cinsel ilişki gibi sadakatsizlik kavramı içerisinde yer alarak kişinin, eşi ve yasalar önünde sorumlu duruma düşmesine neden olur. Bahsedilen bu durumlara maruz kalan yani eşinin kendisine karşı sadakatsiz davranışlarda bulunduğundan şüphelenen kişi, bu kuşkulu ruh halinin verdiği olumsuz etkilerden kurtulabilmek için eşinin bu fiili gerçekten yapıp yapmadığını somut olarak kanıtlaması gerekmektedir. Aksi durumlarda kişinin böyle bir kuşku ile yaşaması öncelikle bir takım psikolojik problemlere, buna bağlı olarak da sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Bu nedenle kişi, sadakatsizlik yaptığını iddia ettiği doğrudan ya da dolaylı olarak takip etmeli ve bu durumu netleştirmelidir. Bu anlamda yardım almak ve bu durumu daha etkili bir şekilde çözmek isteyen kişiler için çeşitli dedektiflik firmalarının sunduğu bazı hizmetler vardır. Pek çok alanda profesyonel dedektiflik yardımı yapan bu firmalar, söz konusu olaylara maruz kalmış kişiler için ‘sadakat araştırma’ adıyla bir takım hizmetler vermektedirler. İlgili kişilerin talep etmeleri durumunda bu hizmet devreye sokularak, söz konusu problem profesyonel bir yardım ile açıklığa kavuşturulmaktadır.

TEKNOLOJİNİN ALDATMA EYLEMİNDEKİ ROLÜ

Dünyanın ve teknolojinin hızla gelişmesi yeryüzündeki toplumların da pek çok anlamda etkilenmesine sebep olmuştur. Hızla gelişen teknoloji, insanların hayatını kolaylaştıracak özellikler taşımasının yanında toplumların çözmekte zorlanacakları problemlerin ortaya çıkmasına da sebep olmaktadır. Teknoloji sayesinde günlük hayatlarındaki bazı sorumlulukları daha kolay yerine getiren, istedikleri yere daha hızlı ulaşan ve bitirilmesi çok vakit alan işleri daha pratik yollarla hemen halleden insanlar, aynı teknolojinin getirdiği bir takım yenilikler neticesinde de birbirlerine savaş açmakta, dostlukları bitirmekte ve ahlaki olarak yozlaşma yaşamaktadır. Söz konusu gelişmelerden birisi de iletişim alanındaki çok yönlü değişimlerdir. Her geçen gün daha  gelişmiş özelliklerle ve ürünlerle karşımıza çıkan iletişim cihazları, insanların artık birbirlerine çok kolay ve hızlı ulaşmalarını sağlamaktadır. Yukarıda da bahsedildiği gibi topluma pek çok faydası olan bu durumun elbetteki bazı olumsuz yanları da mevcuttur. Akıllı telefonlar, internet ve sosyal paylaşım siteleri kişilerin birbirleri ile herhangi bir ortamda ve herhangi bir zamanda hızlı bir şekilde iletişime geçmelerini sağlamaktadır. Bu nedenle de evli kişiler karşı cinsten bir birey ile Instagram, Facebook, Twitter gibi sosyal ağlar üzerinden kolaylıkla sohbet edebilme imkanına sahip olurlar. Evlilik hayatında yaşadığı bir problem, çalışma yaşamındaki sıkıntılar ve günlük koşuşturmanın yoğunluğundan bunalan evli birey, içinde bulunduğu bu durumu gerekçe göstererek birileriyle sohbet etme ve kendince içini dökme arayışına girer. Böylelikle mevcut sahip olduğu iletişim imkanlarını kullanarak karşı cinsten birisi ile iletişime geçmeye başlar. Bu süreç başlarda, sohbet etme ve dertleşme gibi aşamalarla sürse de konuşmalar ilerledikçe karşılıklı iltifatlar, resim ve video paylaşmalar boyutuna geçebilmektedir. Söz konusu sanal sohbet bu şekilde ilerleyip daha yoğun bir şekilde yaşandığında da artık buluşmalar, yüz yüze görüşmeler ve sonrasında da cinsel birliktelikler yaşanmaya başlamaktadır. İşte teknolojik gelişmelerin faydalarının yanında, bir takım olumsuz fiilleri gerçekleştirme anlamında kişilere ortam sağladığı da bu şekildeki örneklerle kanıtlanmaktadır. Bu problem dünya çapında farklı ülkelerde ve farklı kültürlerde evlilik kurumunun ortak bir sorunudur. İlk başlarda karşılıklı söz vererek çıkılan evlilik yolunda çiftlerden birisi sadakat sözüne aykırı davranarak bu tür fiiller işleyip evlilik kurumunu temelden sarsmakta ve ömür boyu birlikte sözüyle çıkılan bu yol boşanma davaları ile sonlanmaktadır.

UZMANLARIN BU KONU HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Her anlamda gelişen ve değişen dünyamızda toplumsal anlamda da bir takım farklılıkların yaşanması kaçınılmaz olmuştur. Örneğin; arkadaşlık kavramı ve arkadaş edinme yöntemleri bu değişikliklerden payını almıştır. İletişim cihazlarının bu denli insanların hayatına girmediği dönemlerde kişinin arkadaş çevresi genellikle fiziksel olarak yakınında olan ve karşılıklı diyaloğa girebileceği kişilerden oluşmaktaydı. Bulunduğunuz yerden dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan bir kişiye ulaşma imkanı veren internet ve akıllı telefonlar, arkadaş edinme yöntemlerini değiştirdi ve artık pek çok insanın fiziksel olarak aynı ortamda olmasalar da iletişim cihazları aracılığıyla konuşabildikleri başka ülkelerde yaşayan arkadaşları ve dostları oldu. Bu konuda bir takım araştırmalar yapan uzmanlar, internet tabanlı sosyal paylaşım sitelerinin kontrolsüz ve bilinçsiz bir şekilde kullanılmasının kişiye ve çevresine pek çok zararlarının olduğu saptanmıştır. Ayrıca her geçen gün kullanıcı sayısı ve üyeleri artan söz konusu sanal alanların kişiye tehlikeler de oluşturabileceği ifade edilmiştir. Bunun yanında, sanal ağlar ve sosyal paylaşım siteleri üzerinde herhangi bir devlet kontrolü ya da yasal düzenleme olmaması durumunda, kişilerin pek çok anlamda olumsuz etkilenebileceği, ahlaki olarak yozlaşabileceği ve psikolojik problemlerinin ortaya çıkabileceği de vurgulanmıştır. Kısacası uzmanlar, her konuda olduğu gibi bu alanda da bilinçli, kontrollü ve dengeli bir şekilde gezilmesini tavsiye etmektedir.

EŞ TAKİBİNİN ÖNEMİ

Yasaların önünde ve şahitlerin huzurunda yaşamlarını birleştirerek evlenen çiftler, iç veya dış etkenlerden kaynaklı olarak birlikteliklerinde bazı sorunlar yaşayabilmektedirler.Hayat şartlarından ya da geçim sıkıntısından kaynaklanan problemler çiftlerin karşılıklı sevgi ve dayanışma içerisinde çözebileceği ve evliliklerini daha sağlam bir konuma getirebilecekleri durumlardır. Ancak çiftlerden herhangi birinin diğerini bir takım yollarla aldatması ve ona karşı sadakatini yitirmesi hem evlilik kurumunu temelden sarsar hem de toplum tarafından hoş görülmez. Evli bir kişinin gayri meşru bir ilişki sürdürdüğü kimse ile cinsel ilişkide bulunarak aldatma (zina) fiilini gerçekleştirmesi boşanma gerekçelerinde birinci sırası alan bir durumdur.

Gayri meşru ilişki yaşayarak eşini aldatan kişiler, gizli saklı olarak yaptığı bu işi uzun süre saklamaya ve iki tarafı da idare etmeye çalışır. Ancak evlilik hayatında olduğu gibi yasak ilişki yaşadığı kimse ile de bir takım problemler yaşamaya başlar ve aralar açılırsa, bu durumda da genel olarak yasak ilişkiyi bitirerek tekrar ailesinin yanına dönmeyi isterler. Sadakate aykırı olarak yaptığı bu fiillerden uzaklaşarak aile yaşantısına geri dönen eş, bir süre bu şekilde yaşasa da aldatma eylemi ile ilgili tecrübe ve bilgi sahibi olduğu tekrar bu tür işlere girişmesi muhtemeldir. Ayrıca kişinin, herhangi bir problem olmasa sürdüreceği yasak ilişkisini, sevgilisi ile oluşan sorunlar neticesinde bitirerek ailesine geri dönmesi, aldattığı eşine aynı zamanda da büyük bir saygısızlık yapması anlamına gelir. Tüm bu sebepler ışığında aldatılan ya da aldatıldığından şüphelenen kimselerin bu durumun gerçekten yaşanıp yaşanmadığını ortaya çıkarması hem kendisi hem de evliliği çok önemli bir adımdır. Aldatma fiilin doğruluğunu kanıtlama noktasında da eş takibinin önemi ön plana çıkmaktadır.

ALDATMA FİİLİNİN ORTAYA ÇIKARILMASINDAKİ ROLÜ

Evlilik kurumuna önem veren, insani değerleri korumaya çalışan ve sadakat kavramını yücelten herkes aldatma fiilinin toplumu yaralayıcı ve yozlaştırıcı bir eylem olduğunu kabul eder. Evlilik sözleşmesini hiçe sayarak eşini aldatan ve bunu bir cesaret örneği, bir özgürlük, bir eğlence olarak görüp yaptıklarından zevk alan insanlar, aldatılan kişinin de tam tersi duygularla psikolojik olarak yaşadıkları çöküntüyü umursamazlar. İnsanoğlu doğal özellikleri gereği olarak aldatılmaktan hoşlanmazlar, aynı zamanda aralarında aşk gibi gönül bağı kurdukları kişiyi de kendileri ile aynı cinste olan kimselerle paylaşmazlar ve kıskançlık gösterirler.

Sağlık alanında yapılan uluslararası çalışmalarda elde edilen verilerde, dünyada pek çok insanın yaşamının sonlanmasına neden olan ölümcül hastalıkları tetikleyen etkenlere bakıldığında; üzüntü, stres, sıkıntı gibi insanların duygusal anlamda yaşadıkları problemlerin söz konusu hastalıklarda en başta gelen sorumlular olduğu ifade edilmiştir. Aldatılma olayına maruz kalan kişilerde de evliliğinin geleceği ile ilgili kaygı, eşi hakkında yaşadığı hayal kırıklığı ve tüm bunların neden olduğu üzüntü, bir takım psikolojik sorunların yaşanmasına ardından da ruhsal bunalım ve depresyon gibi sağlık sorunlarına neden olur. Aldatıldığından kuşku duyan eşler devamlı olarak kafalarını meşgul eden şüphe ve bu şüpheyi oluşturan soruların cevaplarını almak ister. Bu tür durumlarda kişiyi meşgul eden sorular; eşinin yasak ilişki yaşadığı kişinin kim olduğu, ne  kadar süredir birlikte oldukları, karşı tarafla yakınlıklarının ne derece olduğu, cinsel birleşmenin olup olmadığı, bu gayri meşru yakınlaşmayı çevresindeki insanlardan ya da yakınlarından kimlerin bilip bilmediği ve de bu ilişkinin ne kadar süredir devam ettiği ile ilgili pek çok cevaplanması gereken soru kişinin zihninde dolaşır. Tüm bu sorulardan ve kuşkulardan kurtulamayan ya da bunlarla ilgili net ve doğru cevaplar edinemeyen kişi, zihnini meşgul eden bu düşüncelerin etkisiyle ruhsal problemler yaşar ve önlenemediği durumlarda da fiziksel sıkıntıların yaşanmasına neden olur. Bahsedilen tüm bu durumlar neticesinde kişinin aldatılma eylemine maruz kalıp kalmadığını net bir şekilde öğrenmesi ve evliliği ile ilgili atacağı adımları zamanında atması hem kendi sağlığı hem de yuvası için son derece önemli bir meseledir.

EŞ TAKİBİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR NELERDİR?

Dünya çapında yüzyılın üzerinde bir geçmişe ve tecrübeye sahip olan dedektiflik mesleği, yakın zamanda Türkiye’de de pek çok kişinin profesyonel yardım almaya başladığı bir kurumdur. Fakat dedektiflik mesleği, diğer birçok meslekte olduğu gibi niteliksiz ve kötü niyetli kişiler tarafından suiistimal edilebilmekte ve dedektiflik adı altında yasal olmayan işlere girişilerek dolandırıcılık yapan insanlara rastlanabilmektedir. Bir takım maddi çıkarlar elde edebilmek için sözde dedektiflik firması adı altında faaliyetlere girişerek insanların paralarını gasp etmekte ve onlardan aldıkları kişisel bilgileri kendi şahsi çıkarları doğrultusunda farklı yerlerle paylaşmaktadırlar. Bunların yanında, dedektiflik hizmeti adı altında takip ettikleri kişiye bu durum hakkında bilgi vererek çift taraflı kazanç elde etmek amacıyla mesleği kötüye kullanmakta ve kendilerine güvenen insanların iyi niyetini hiçe saymaktadırlar. Tüm bu sebeplerden ve şartlardan dolayı herhangi bir meseleden dolayı profesyonel dedektiflik yardımı almak isteyenler, başvuracakları kişiyi ya da şirketi çok iyi araştırmalı ve bilinçli bir şekilde seçim yapmalıdır. Çünkü kişi var olan mevcut sorunlarını çözmek amacıyla tanımadığı kötü niyetli insanlarla bir takım özel bilgilerini paylaşarak hem mevcut problemlerini çözemeyecek hem de fazladan bir takım sıkıntıların içine düşecektir. Bu anlamda nitelikli bilgi ve danışmanlık alabileceğiniz İzmir Dedektiflik A.Ş.’ne ait www.dedektif.com resmi web sitesine girerek dedektiflik mesleği, çalışma şekilleri ve hizmetleri gibi pek çok konuda doğru bilgilere sahip olabilirsiniz.

EŞ TAKİBİNDE PROFESYONEL DEDEKTİFLİK EKİBİ İLE ÇALIMANIN ÖNEMİ

Dünyanın hangi ülkesinde ya da hangi bölgesinde olursa olsun, her insan kendi hayatı ya da çevresi ile ilgili bir takım problemlerle uğraşmakta ve bunları özel hayatının gizliliği içerisinde çözümleyebilmek için çeşitli yollar denemektedir. Evlilik kurumuna mensup olan kişilerin de tıpkı bireysel yaşantısı olanlar gibi bazı sorunları vardır. Söz konusu sorunlar kimi zaman maddi yaşantı ve hayat şartlarından kaynaklanan aynı zamanda da çiftlerin el birliğiyle çözebileceği sorunlardır; kimileri de aldatma , sadakatsizlik gibi çiftleri birbirinden uzaklaştıran ve evlilik birliğini temelinden sarsan büyük çaplı problemlerdir. Günümüzde de yaşadığı bu sorunu çözebilmek isteyen insanların müracaat ettiği noktalardan birisi dedektifliktir. Ancak dedektiflik hizmeti verdiğini söyleyen kişi ya da kurumların tamamının kaliteli, güvenilir ve nitelikli bir yapıya sahip olduklarını söylemek yanlış olur. Özellikle eş takibi gibi kişinin evliliği ve özel hayatı ile ilgili çok önemli bilgilerin paylaşılmasının gerektiği hizmetlerde kötü niyetli ya da dürüst olmayan kişilerle iş birliği yapılması hem şahsi güvenlik hem de evliliğin geleceği için çok tehlikeli bir adımdır. Bu nedenle eş takibi hizmeti evliliği ile ilgili sorunları çözmek isteyen insanlar, bu taleplerini, profesyonel, nitelikli, dürüst, resmi ve işinde tecrübe sahibi dedektiflere iletmelidirler. Aksi bir durumda yasal olmayan ve niteliksiz dedektiflerle yapılabilecek bir iş birliği, kişinin var olan şahsi sorunlarının yanı sıra başka problemlere de kapı aralayabilmektedir. Ayrıca her meslekte olduğu gibi dedektiflik de profesyonellik, yeterlilik ve yasalara uygunluk şarttır.

Eş takibi, alanında tecrübeli, profesyonelce hareket eden, nitelikli bir ekibe sahip şirketler aracılığıyla gerçekleştirilmesi gereken bir hizmettir. Ayrıca bu hizmeti talep eden kişinin şahsi ve evlilik hayatının selameti için eş takibi büyük bir gizlilik ve dikkat içerisinde yapılmalıdır. Tecrübesiz ve amatörce hareket eden niteliksiz kişilerin böyle önemli bir konuda başarılı bir hizmet vermesi asla düşünülemez. Kişinin böyle bir hizmet talebinde bulunmasının amacı, evliliğini, eşini ve varsa çocuklarını gelecekte olabilecek olası büyük bir sorundan korumak ve yuvasının önündeki engelleri olabildiğince başarılı bir şekilde kaldırmaktır. Böyle bir niyet ve duyguya sahip olan bu kişi tarafından dedektiflik hizmeti talebinde bulunulan kurum, aynı duygu, aynı ciddiyet ve aynı iyi niyetle mevcut soruna çözüm bulmak için çalışmalarını gerçekleştirirse, kişinin hayatı ve sevdikleri mevcut problemi aşarak geleceğe umutla bakabileceklerdir.

EŞ TAKİBİNİN CİNSİYETLERE GÖRE ÖNEMİ

Eş takibi hizmetinde, takip edilecek kişinin cinsiyeti çok önemlidir. Çünkü bu hizmet, uygulamanın merkezinde olan kadınlara ve erkeklere göre farklılık göstermektedir. Takip edilen kişinin erkek olması, bu hizmetin daha kolay, daha hızlı ve net sonuçlar vermesine olanak sağlar. Ancak konunun merkezinde eğer kadın var ise, aldatma eyleminin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini anlamak oldukça zordur. Çünkü, aldatma olaylarında genel olarak; erkekler ilişki yaşadıkları kişiyle cinsel ihtiyaç temelinde bağ kurarken, kadınlar daha çok duygusal anlamda bir aldatma eylemine girişirler. Bu anlamda bir diğer önemli nokta da, kadınlar gayri meşru ilişki yaşadıkları erkeğe duygusal anlamda bağlı olduklarından dolayı onlardan vazgeçmek istemezler ve adeta canlarını verecek derecede severler; erkekler ise yasak ilişki kurdukları kadını duygusal olarak çok sevdiklerini ve bağlı olduklarını söyleseler de aslında bunun tam tersi bir duyguya sahip oldukları ve sadece cinsel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sürdürdükleri bu ilişkide karşısındaki kişiye bağlanmazlar. Söz konusu bu temel fark, eş takibi hizmetinde hem talepte bulunan kişinin hem de hizmeti verecek olan kişinin çok dikkatli bir şekilde adım atmasını gerektiren husustur. Bu nedenle eş takibi gibi oldukça zor ve özel bir hizmetin profesyonel, tecrübeli ve nitelikli bir ekiple yapılması hem konunun kolayca sonuca ulaştırılmasına hem de yapılacak hizmetin daha uygun bir maliyetle gerçekleştirilmesine olanak tanır. Eş takibinde cinsiyete özel olarak tekniklerin, hassasiyetlerin ve araştırmaların farklılık göstermesi tüm bu nedenlerden dolayıdır. Bu bağlamda eş takibi hizmeti, dedektiflik şirketlerinin verdiği hizmetler arasında gerek durumun hassasiyeti gerekse işin zorluğu anlamında eş takibi, dikkat ve tecrübe gerektiren en önemli hizmetlerdendir.

Eş takibi hizmetin önemli olan hususlardan birisi de araştırma ekibinde yer alacak kişilerdir. Kadın bir bireyin takip edileceği hizmetlerde araştırma ekibinin içerisinde bir kadın görevlinin olması çok önemli bir detaydır. Aksi durumda yapılacak takip ne kadar profesyonel bir ekipten oluşursa oluşsun başarılı olamayacaktır. Çünkü araştırma ekibindeki kadın üye, takip ettiği kişinin girebildiği yerlere rahatlıkla girerek çalışmalarını sürdürebilir. Örneğin; takip edilen kadın bayan kuaförüne, iç çamaşırı dükkanına, estetik muayenehanesine ya da güzellik salonuna girdiğinde ekipteki kadın üye de arkasından rahatlıkla girebilmektedir. Bu durum göz ardı edilerek oluşturulan ekip, takip edilecek kişi erkeklerin bulunmasının uygun olmadığı yerlere giremeyecek ve araştırmayı başarılı bir şekilde sürdüremeyecektir. Dolayısıyla eş takibi hizmetinin kesintisiz ve başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için bu tür durumlar, ekibi dizayn ederken göz önünde bulundurulmalıdır.

Aldatma fiilini gerçekleştiren kadınlar, bu durumun ortaya çıkmasından ve eşlerinin öğrenmesinden çok korktukları için erkeklere göre daha dikkatli hareket ederler. Erkeklerin sadece aldatma aşamasında tedirgin olmalarının tam tersi olarak sürekli bir kaygı içinde olan aldatan kadınlar, bu durumu gizleyebilmek için daha dikkatli olurlar. Ayrıca aldatmadan kaynaklı olarak gelişen davranış farklılıkları ve hal hareketlerdeki değişmeler erkeklerde sadece aldatma süreci içerisinde olurken kadınlarda bu durum süreklilik halini almaktadır. Bunların dışında erkeklere oranla daha soğukkanlı ve pratik düşünen kadınlar bu özelliklerini aldatma sürecinde kullanarak eşlerinin herhangi bir şeyden şüphelenmesini engelleyecek konuşmalar ve yöneltilen sorulara cevaplar üretirler. Dolayısıyla aldatan kadının yakalanması, aldatan erkeğin yakalanmasından daha karmaşık ve daha zordur.

Eş takibi araştırmasında  konunun merkezinde erkeğin olduğu durumlarda da dikkat edilmesi gereken bazı huşular vardır. Erkeklerin otomobillere ve onları kullanmaya düşkünlükleriyle bilinir. Belli bir yaşa gelmiş erkeklerin büyük çoğunluğu sürücü ehliyetine sahip ve aktif olarak araba kullanan kişilerden oluşur. Bu durum eş takibinde mutlaka göz önüne alınması gereken bir husustur. Takip hizmetini yapacak ekipteki ulaşım görevini üstlenen kişinin bu alanda çok yetenekli olması gerekmektedir. Takip araştırmasında özne durumunda olan erkek iyi araba kullanıyorsa eğer, takibi yapacak ekibin sabırlı ve dikkatli bir şekilde izleme işini yapması gerekir. Çalıştığı meslek gereği ya da ikamet ettiği adresin yeri gibi koşullar kişinin otomobili kullandığı süreyi arttırabilmektedir. Bu nedenle araba kullanmakta tecrübeli ve dikkatli olan erkek, çevresindeki araçları ve insanları da gözlemleyecektir. Takip araştırmasını yapacak ekibin belli aralıklarla aracının plakasını, markasını değiştirmesi aynı zamanda takip edecek kişilerin de sürekli aynı kimseler olmamaları çok önemlidir. Aksi durumda takip edilen kişi, çevresinde devamlı gördüğü bir araçtan ve aracı kullananlardan şüphelenebilir, neticesinde de hizmet başarısız olabilmektedir. Tüm bu hususlar ışığında takip edilecek kişinin cinsiyetine göre teknikler ve yöntemler belirlenerek, ilgili ekipler oluşturulmalı ardından hizmete başlanmalıdır.

EŞ TAKİBİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Bu hizmetin temel amacı talepler doğrultusunda takibi yapılan kişinin sadakatsiz davranışlar sergileyip sergilemediğini somut belgeler işlenmiş bir şekilde tespit etmektir. Fakat bu hedefin yanında araştırma sürecinde dikkat edilmesi gereken bir takım hususlar da mevcuttur. Bunlardan birisi, yasak ilişki yaşanılan sevgilinin adı soyadı ve adresinin tespit edilmesidir. Araştırmada bu verilere ulaşmanın en büyük amacı, aldatıldığı kanıtlanan mağdur tarafın evliliğini bitirmek için boşanma davası açtığı süreçte, eşinin gayri meşru ilişki yaşadığı kişiye manevi tazminat açabilmesidir. Bu şahsın kimlik bilgilerinin öğrenilememesi durumunda böyle bir tazminat söz konusu olamamaktadır. Dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta da ilişki sırasındaki parasal harcamaların tespit edilmesidir. Eş takibi aşamasında aldatan eş ve ilişki yaşadığı kimsenin kaldığı oteller, gittikleri lüks mekanlar ve yedikleri pahalı yemekler dahil olmak üzere yaptıkları harcamalar belge, fotoğraf ya da video kaydı ile somut bir şekilde delillendirilirse eğer bu durum mağdur kişinin mahkemede lehine olacaktır. Çünkü aldatılma gerekçesiyle açılan boşanma davalarında, aldatılma fiilinin gerçekleştiği somut belgelerle ispatlanırsa eğer, mağdur olan taraf aldatan kişiden maddi manevi tazminat ve nafaka almaya hak kazanır. Bu nedenlerden dolayı sadakatsizlik konusunda yapılacak araştırmalarda çok dikkatli bir şekilde adım atılarak somut bilgiler toplamaya özen gösterilmelidir.

EŞ TAKİBİ VE GİZLİLİK KURALININ ÖNEMİ

Dedektiflik hizmeti yürüten tüm şirketlerin özel hayata ve kişi haklarına riayet etmesi gerekmektedir. Bu kural hem insanların haklarına tecavüz etmemek hem de dedektiflik ilkelerini çiğnememek için çok önemli bir husustur. Gizlilik ilkesi sadece takip süresince değil, takibin öncesinde ve sonrasında da geçerlidir. Söz konusu gizlilik ilkesi hem şirket hem hizmeti uygulayıcılar hem de hizmeti talep eden tarafından uyulması gereken bir konudur. Böyle bir hizmeti almak isteyen kişi, eşini takip ettireceği ile ilgili arkadaşları, yakınları, akrabaları dahil olmak üzere hiç kimseye bilgi vermemelidir. Bu durum kişi ile dedektiflik firması arasında adeta bir sır gibi korunmalıdır. Bu durumun özellikle vurgulanmasının sebebi, hizmeti talep eden kişi eşini takip ettirdiğini çevresine söylerse eğer, bunu öğrenen kimseler durum ile ilgili takip edilecek kişiye haber gönderebilirler ve bunun sonucunda da kişi takip edildiğinden haberdar olduğu için dedektiflik hizmeti başarısız olur. Ayrıca bu anlamda dikkat edilmesini gerektiren bir diğer durum da şudur; aldatan eşin bu eylemi kişinin yakın arkadaşı ile yapma olasılığının olması ihtimalidir. Çünkü böyle bir durumda da eş takibi ile ilgili yakınlarına bilgi verdiğinde bu konu bahsedilen kişinin kulağına gidebilir ve takip başarısızlıkla sonuçlanabilir. Eşini takip ettirecek kişi ile takibi yapacak dedektiflik firması arasında imzalanacak sözleşme ve hizmetin kimse ile paylaşılmaması, yapılacak çalışmanın kısa sürede ve kesin bir şekilde neticelenmesine yardımcı olur. Ayrıca profesyonel dedektiflik hizmetini alan kişi, şirket ekipleri tarafından hizmet süresi içerisinde elde edilen belgeleri mutlaka teslim almalı, hatta kaybolma, çalınma ya da zarar görme gibi ihtimalleri göz önüne alarak en az bir tane kopyasını bulundurmalıdır. Bununla birlikte ilgili belgelerin bir nüshasının da yine herhangi bir ihtimale karşı şirket arşivinde bulunması önemlidir.

Eş takibi hizmeti aşamasında elde edilen ve aldatan eşin ve ilişki yaşadığı kimse ile olan fotoğraf ya da video kayıtlar hizmeti talep eden kişiye teslim edilir. Ancak bu belgeler kesinlikle üçüncü bir kişi ile paylaşılmamalıdır. Böyle bir durum yaşandığında kişi hukuksal olarak zor bir duruma düşer. Elde edilen belgelerin bir yakın, arkadaş, akraba ya da herhangi biri ile paylaşılma durumunda, kişisel verileri kamuya ifşa etme hukuk dışı bir şekilde dağıtmaktan dolayı yasalar önünde sorumlu olunur. Hatta eşi ve eşinin ilişki yaşadığı kimsenin bu durumu öğrenerek dava açmaları durumunda mahkemece kusurlu bulunarak cezaya mahkum olunur. Elde edilecek verilerin korunmasını gerektiren bir diğer nokta da şudur; aldatıldığını öğrenen ve bu durumu gerekçe göstererek boşanma davası açan kişi, elindeki delilleri mahkemeye sunarak aldatma fiilinin gerçekleştiğini ispatlarsa karşı taraftan tazminat ve nafaka alma hakkına sahip olur. Ayrıca mevcut evlilikten doğan bir çocuk varsa ve mahkemede söz konusu çocuğun velayetinin kimde kalacağı görüşülüyorsa, o esnada da bu deliller göz önüne alınır ve çocuğun velayet aldatılan yani mağdur olan kişide kalır. Bunun yanında elde edilen somut deliller Cumhuriyet savcılıkları başta olmak üzere her türlü ceza davalarında geçerli olabilecek belgelerdir. Kişi eş takibi hizmetinin ardından şirket tarafından kendisine teslim edilen fotoğraf veya video gibi kanıtları sosyal paylaşım siteleri üzerinden yayınlayarak insanlarla paylaşması durumunda da doğru bir adım atmamış olur. Sonuç olarak profesyonel dedektiflik ekiplerince elde edilen somut belgeler tüm mahkemelere sunulabilir ve geçerli sayılır ancak hiçbir şekilde üçüncü kişilerle ve başkalarıyla paylaşılamaz.

EŞ TAKİBİNDE FİYAT POLİTİKASI NASILDIR?

Profesyonel dedektiflik firmaları pek çok türde ve çeşitte onlarca dedektiflik hizmeti sunmaktadır. Sunulan bu hizmetlerin kendilerine göre şartları ve özellikleri olduğu gibi yine kendilerine özel bir fiyatları vardır. Eş takibi, diğer hizmetlere nazaran biraz daha zor ve özel bir hizmettir, bu nedenle de belirli bir sabit fiyatı yoktur. Bunun sebebi her insanın eşinin farklı şartlar taşımasıdır. Ev adresleri, işyerinin uzaklığı ,kullandığı ulaşım araçları ve sosyal hayatı uygulanacak takip hizmetinin de şartlarını ve fiyatını belirlemektedir. Genelde bu aşamada dedektiflik firması müşteriye bir takım sorular yöneltir ve aldıkları cevaplara göre bir analiz yaparak fiyatı belirlerler. Bu sorulardan bazıları şöyledir:

  • Takip edilecek kişinin cinsiyeti nedir?
  • Takip edilecek kişi kaç yaşındadır?
  • Takip edilecek kişinin çalışma durumu nedir?
  • Takip edilecek kişi çalışıyorsa eğer mesleği nedir?
  • Takip edilecek kişinin alkol alır mı?
  • Takip edilecek kişinin arabası var mı?
  • Takip edilecek kişinin aracı var ise eğer, markası nedir? Hız kapasitesi nedir?
  • Takip edilecek kişi nerede, hangi şehirde ya da hangi ülkede takip edilecek?
  • Takip edilecek kişinin evi ile çalıştığı iş yeri arasındaki mesafe ne kadardır?
  • Takip edilecek kişinin çalıştığı iş yerinin özellikleri nelerdir? (ofis vb.)

Eş takibi hizmetinin ne kadar bir ücrete mal olacağını öğrenebilmek için yukarıdaki sorulara eksiksiz ve net bir cevap vermek gerekmektedir. Aksi durumda hizmete başlanamaz. Ayrıca kişi dedektiflik yardımı almak için dedektiflikle ilgili bir kişiye ya da bir kuruma başvurduğunda ve eş takibi ile ilgili fiyat ücretlendirmesi talep ettiğinde kendisine sabit bir ücret söyleniyorsa eğer, bilmelidir ki özel dedektiflik kurallarında böyle bir şey söz konusu değildir. Böyle durumlarda söz konusu şirket ya çok amatör ve yetersizdir ya da art niyetli bir durum söz konusudur. Amatör ve niteliksiz kişilerden alınan hizmetler başarısızlıkla sonuçlanır, diğer durumda kötü niyetlilerin vereceği hizmette de şaibe bulunması söz konusudur. Yani iki durumda da kişi zarara uğramaktadır. O nedenle fiyatlandırma sürecinde bile dedektiflik şirketinin kalitesi anlaşılabilir.

Yukarıdaki sorulara doğru ve net cevaplar vermek de hizmet kalitesi açısından son derece önemlidir. Örneğin, takip edilecek kişi araç sahibi ise ve şirket tarafından söz konusu aracın hız kapasitesi soruluyorsa neden bir cevap vermek gerekir. Aracın yapacağı hız 250 ise eğer şirkette bu aracın hızına göre bir araç kiralayacak ve buna göre bir fiyat tarifesi çıkaracaktır. Mesela söz konusu aracın hızı 250 ise ve bu soruya 150 diye cevap veriliyorsa fiyatta bir düşüklük yaşanır ancak bu beyana güvenerek takip edecek araç da 150 km hıza sahip bir araba olarak seçilirse bu kez takip başarısız olacak ve hizmet kalitesi düşecektir. Özet olarak eş takibi ücretleri takip edilecek kişinin taşıdığı bir takım özelliklere göre belirlenir ve müşteriye sunulur. Hem fiyatlandırmanın doğru olması için hem de eş takibi hizmetinin sorunsuz yapılması için verilecek bilgilerin net ve doğru olması gerekmektedir.

EŞ TAKİBİNİN ÖZEL DEDEKTİFE YAPTIRILMASININ SEBEPLERİ

Mutlu hayallerle başlayan evlilik yolculuğu beklenmedik zamanlarda büyük engellerle karşılaşarak sona erebilmektedir. Pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de sadakatsizlik kavramı evliliklerin korkulu rüyasıdır. Yasalar önünde söz vererek evliliğe adım atan çiftlerden birisi bu sözleşmeye aykırı olarak sadakatsizlik yaparsa birlikteliği temelinden sarsar ve yıkılmasına sebebiyet verir. Evlilik kurumunda eşlerden birisi aldatma eylemi gerçekleştirdiğinde ve diğeri bu durumun farkına vardığında genelde bu birlikteliği bitirmeye karar verirler. Ülkemizde evlilik kurumunu ilgilendiren yasalarda, çiftlerden birisi eşini gayri meşru ilişkiler yoluyla aldatırsa eğer, aldatılan taraf boşanma davası açıp bu durumu delillerle ispatladığı takdirde tazminat ve nafaka almaya hak kazanır. Bilinçli bireyler bu yasadan haberdar oldukları için aldatılma söz konusu olduğunda bu durumu gerekçe göstererek boşanma davası açarlar ve ellerindeki somut delilleri de göstererek tazminat kazanırlar. Ancak aldatan taraf da bu durum da şöyle bir davranışa girişebilir; eşini aldatan kişi böyle bir yasanın varlığından haberdar ise eğer, mahkemede kendisinin tazminat ödemeye mahkum olacağını bilir ve hemen giderek yüksek meblağlarda borçlanma yapar ya da çalışma hayatının iyi gitmediği izlenimini vermeye çalışır. Bu nedenle aldatılan kişi bu durumu somut delillerle ispatlayarak tazminat ve nafaka almak istemektedir, çünkü nafaka ve tazminat elde ettiği takdirde hem hakkı olan parayı alarak maddi olarak rahatlayıp evinin ve çocuğunun geçimini sağlayacak hem de eşinin bu paraları kendisini aldattığı kişiye veremeyeceği için duygusal olarak rahatlayacaktır.

Önceki senelerde aldatıldığından kuşkulanan kişiler, eşlerini kendi imkanlarıyla takip ederek bilgi sahibi olmaya çalışıyorlardı. Ancak günümüzde dedektiflik firmalarının artması ve bu mesleğin de iyice tanınmasıyla bu işi artık profesyonel dedektifler aracılığı ile yapmaya başladılar. Çünkü özellikle son 15-20 yıl içerisinde dedektiflik mesleği hem tanınır oldu hem de kurumsal kimlik kazanarak şirketleşerek adeta büyük bir sektöre dönüştü. Bu durumun farkında olan bireyler, karşı karşıya kaldıkları aldatılma sorununda ilgili dedektiflik şirketine başvurarak eş takibi hizmeti almaktadırlar. Bu şekilde hareket ettiklerinde hem profesyonel ekiplerin yapacağı çalışmalar ile daha iyi netice alınacak hem de elde edilen somut delillerle ileride olası bir mahkemede yasalar önünde hakkını savunabilecektir.

ALDATILMA SONRASI BOŞANMA DAVASI AÇILMASI

Her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de evlilik kurumu ve evliliği oluşturan çiftlerin hakları yasalarla korumaya çalışılmıştır. Ancak evlilik birlikteliği sürdürülemiyor ve sonlandırılması gerekiyor ise bu durumu da ilgilendiren bir takım kurallar koymuştur. Bu anlamda 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda boşanma olayı bir takım gerekçelere bağlanmıştır. Kişilerin evliliklerini bitirebilmesi için bir takım gerekçeler sunmaları gerektiğini söyleyerek 6 madde sıralamıştır. Bunlardan birisi evlilik süresi içerisinde gerçekten yaşanıyorsa eğer boşanma durumunun gerçekleşmesine olanak tanımıştır. Bu 6 maddede ilk sırada gelen gerekçe aldatma yani zina eylemdir. Bu maddeye göre evli bir kişi eşini gayri meşru yollarla başka birisi ile aldatıyorsa eğer eşine tazminat ve nafaka ödemek zorundadır. Ayrıca aldatılan kişi söz konusu deliller ışığında eşinin kendisini aldattığı sevgilisine tazminat davası açma hakkı da bulunmaktadır. Ancak burada önemli olan nokta şudur; aldattığı iddia edilen kişinin bu eylemi gerçekleştirdiğine dair somut belgelerin mahkemeye sunularak bu durumun ispatlanması gerekmektedir. Aksi durumda bahsedilen hakların alınması çok zordur. Bunun yanında aldatma olayını somut belgelere dökme işi de başlı başına zor bir iştir. Bu nedenle burada devreye profesyonel dedektiflik şirketleri girmektedir. Profesyonel ve nitelikli ekiplerle aldatma eyleminin gerçekleştiğine dair somut deliller elde edilebilmektedir. Ayrıca mahkemeye sunulacak delillerin somut olmasının yanında bir başka özelliği de hukuka uygun olmasıdır. Yasalarda yer alan; Hukuka Uygun Delil Elde Etme kuralı burada da geçerlidir. Kişinin getireceği deliller ne kadar kesin ve somut olursa olsun eğer hukuka aykırı bir şekilde elde edilmişse mahkeme tarafından geçersiz sayılır. Dedektiflik şirketleri bu durumu da göz önüne alarak hareket etmektedir ve toplayacağı delillerin hem somut olmasına hem de hukuka uygun olmasına özellikle dikkat etmektedir.

SEVGİLİYE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇMA

Aldatılan kişi, eşinin kendisini aldattığı kişiye yani sevgilisine manevi tazminat davası açabilme hakkı vardır. Tabi yine burada da belgelerle somut olarak ispatlama zorunluluğu vardır. Aldatılan kişi boşanma sürecinden önce , eşinin sevgilisine hukuki ve somut deliller ışığında manevi tazminat davası açarsa ve mahkeme tarafından haklı görülüp davayı kazanırsa bu durum boşanma sırasında da geçerli görülerek aldatmanın ispatı sayılır ve aldatılan kişi davayı kazanır. Ancak tekrar belirtmek gerekir ki tüm bu davalarda aldatılan kişi hakkı olan tazminat ve nafakayı alabilmek için, aldatılma gerekçesiyle açtığı boşanma davasında bu durumu hukuksal yollardan edinilmiş somut ve kesin delillerle ispatlaması gerekmektedir, aksi durumda geçersiz sayılır. Ceza ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu içerisinde bu durum açıkça belirtilmiştir.

CEZA MUHAKEME KANUNLARI TAKDİR YETKİSİ

Madde 217 – (1) Hakim, kararını ancak duruşmaya getirilmiş ve huzurunda tartışılmış delillere dayandırabilir. Bu deliller hakimin vicdani kanaatiyle serbestçe takdir edilir. (2) Yüklenen suç, hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş her türlü delille ispat edilebilir.

İlgili maddede de belirtildiği gibi mahkeme heyetine sunulacak delillerin hukuka uygun bir şekilde elde edilmeleri halinde kabul göreceği ve mahkemenin alacağı kararı buna dayanarak alacağı belirtilmektedir. Aksi durumda da hukuka uygun sayılmayan delillerin mahkeme kararına etkisinin olmayacağı ve geçerli sayılamayacağı ifade edilmiştir.

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İSPAT VE DELİLLER

Madde 189 (2) Hukuka aykırı olarak elde edilmiş olan deliller, mahkeme tarafından bir vakıanın ispatında dikkate alınamaz.

HMK içerisinde bulunan bu maddede de hukuksal olmayan yollardan elde edilen delillerin mahkeme tarafından dikkate alınmayacağı net bir şekilde belirtilmiştir.

Aldatılan kişi bu durumu ispat etmeye veya ettirmeye çalışırken elde edeceği delilleri eşinin ve sevgilisinin özel hayatını ihlal ederek temin ederse bu durum da hukuka aykırı fiil olarak görülür ve deliller geçersiz sayılır. Ancak, aldatan kişi ve sevgilisinin topluma açık alanlarda çekilmiş ve yasak aşk yaşadıklarını kanıtlayacak şekilde olan fotoğraf veya video kayıtları hukuka uygun olarak elde edilen deliller sınıflandırmasına girmektedir. Çünkü kamusal alan kişilerin özel alanlarının dışında kalmaktadır.

Özet olarak; eşi tarafından aldatıldığını düşünerek profesyonel dedektiflik bürosundan eş takibi hizmeti isteyen bir kişi, yapılan takip ve araştırmalar neticesinde aldatıldığını kanıtlayan kesin deliler varsa eğer boşanma davası açar. Açtığı boşanma davasının gerekçesi aldatma (zina) eylemi olduğundan dolayı karşı taraftan tazminat ve nafaka alma hakkına sahiptir. Eş takibi sırasında elde ettiği hukuka uygun somut ve kesin delilleri mahkemeye sunarak aldatıldığını kesin olarak ispatlar ve hem nafaka hem tazminat almaya hak kazanır. Ayrıca eşinin yasal aşk yaşadığı kişiye de aynı deliller ışığında manevi tazminat açma hakkı bulunmaktadır. Bununla birlikte mevcut evlilikten doğan çocukları da varsa eğer mahkemede velayet konusu da konuşulur ve kişi yine aynı delilleri sunup aldatıldığını gerekçe gösterirse çocuğunun velayetini de alabilmektedir. Bahsedilen bu konularla ilgili detaylı bilgi almak ya da İzmir Dedektiflik A.Ş. tarafından verilen Eş Takibi hizmetini talep etmek için www.dedektif.com  web sitesini ziyaret etmeniz yeterlidir.

Saygılarımızla İzmir Dedektiflik A.Ş.

Önemli Uyarı

izmirdedektiflik.com içeriğinde yayınlanan tüm makale, içerik ve bilgiler Özel dedektif Bilal KARTAL tarafından yazılmış olup, tüm telif hakları İzmir Dedektiflik Hizmetleri A.Ş ye aittir. Tüm yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitemizdeki yazı ve içeriklerin yazılı izin alınmadan bir kısmı veya tamamı kopyalanarak başka web sitesi, yazılı ve görsel yayın organlarında yayınlanması durumda FSEK kapsamında işlem yapılarak her türlü yasal haklarımızı kullanarak 5846 Kanun numaralı FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU ile TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ UYARINCA hukuki ve cezai yasal işlemler başlatılacaktır. Ayrıca tüm site içeriğinde bulunmakta olan makaleler ve bilgiler uluslararası DMCA fikir hakları sistemi ile korunmakta olup, web sitemizde yayınlanan makaleleri izinsiz olarak kısmen veya tamamen alıntı yapan değiştirerek yayınlayan tüm web sitelerini Google ve benzeri arama motorları sıralama listelerinden süresiz olarak kaldırmaktadır.

WHATSAPP
ile iletişime geç