Aldatma Bilgileri

Eş Takibi Dedektif

Eş Takibi Dedektif

Aile, toplumun yapı taşını oluşturan ve insanların hayatlarında oldukça büyük bir öneme sahip olan kurumdur. Ailenin oluşumunda ilk olarak bir erkek ve kadın yer almaktadır. Toplumun bazı kesimlerinde bu çiftler evli çiftler ya da karı koca gibi birçok farklı şekilde de ifade edilebilmektedir. İlk çağlardan beri evlilik içerisinde yer alan erkek ve kadın birlikte yaşamak zorundadır. Aynı zamanda çocukları olması durumunda bu çocukların bakımını birlikte üstlenmek ve birbirlerine her daim, her konuda yardımcı olmak yükümlülüğünü taşımaktadır. Bu durum daha sonra yasalarda kanuna çevrilerek zorunluluk haline getirilmiştir.

Türkiye’de aile hukukunu düzenleyen 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu çerçevesinde çiftlerin sözlenme, nişanlanma, evlenme ve boşanma gibi birçok hususta yasal düzenlemeler yer almaktadır. Türk Medeni Kanunu’nun 185. maddesi ise aile bireylerinin birbirlerine olan yükümlülüklerinden sadakat kavramını da zorunlu hale getirmiştir. Eşlerin, evlilik kurumu içerisindeki birlikteliklerinde, beraber yaşamaları ve aynı zamanda her konuda birbirlerine yardımcı olmaları gerektiğini zorunlu hale getirirken; birbirlerine sadık olma yükümlülüklerini de zorunlu kılmıştır.

4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 185

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ

A. Haklar ve yükümlülükler

I. Genel olarak

Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur.

Eşler, bu birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler.

Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar.

Türk Medeni Kanunu’nun 185. maddesi incelendiğinde görülmektedir ki, kadın ve erkeğin evlilik birlikleri içerisinde her zaman birbirlerine karşı sadık kalmaları gerekmektedir. Bununla beraber evli olan çiftlerin her ikisi de birbirlerine olan sadakat yükümlülüğünü yaraşan şekilde yerine getirmeli ve evlilik birliğinin en doğru şekilde devam etmesini sağlamalıdır. Ancak ülkemizde sadakat yükümlülüğünün yerine getirilmemesi olarak genellikle eşlerin karşı cinsten biri ile cinsellik yaşaması olarak ifade edilmektedir. Lakin bilinenin aksine her türlü aldatma çeşidi, sadakat yükümlülüğünü yerine getirmeme unsuru olarak sayılmaktadır. Aile birimini oluşturan eşlerden her biri, evlilik birliği kurulduktan sonra sona erene dek birbirlerine karşı sadakat görevini yerine getirmek zorundadır. Yani eşlerden herhangi biri, karşı cinsten herhangi bir başka kişi ile cinsel birliktelikten başlayarak çok fazla telefon görüşmesi gerçekleştiriyorsa, sosyal medya ve paylaşım sitelerinde sık sık mesajlaşıyorsa sadakat yükümlülüğünü yerine getirmiyordur. Bununla beraber yine kamuya açık alanlarda el ele veya sarmaş dolaş pozisyonlar içerisinde fiziki eylemler gerçekleştiriyorsa ve öpüşme, sevişme, okşamak gibi davranışlarda bulunuyorsa, bu da sadakatsiz bir eylem olarak nitelenmektedir.Bu durum kimi zaman anlaşılması zor bir hal alabilmektedir. Eşlerden herhangi bir tanesinin bu durumdan şüphelenmesi, yeterli bir kanıt olarak görülmemektedir. Bu nedenle sadakatsiz davranışta bulunan bireyin takip edilmesi ve raporlanması gerekmektedir. Ülkemiz çapında hizmet veren özel dedektiflik firmaları ise takip etmek ve araştırma konularını üstlenmektedir. Özel dedektif olarak görev yapan kişiler bu konuyu sadakat araştırması ya da eş takibi adı altında hizmete sunmaktadır. Özel dedektiflik firmaları tarafından gerçekleştirilen takipler sonucunda oldukça başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Eş takibi gerçekleştiren dedektifler, aldatan kişi hakkında birçok olayı ortaya çıkartarak, aldatılan kişinin açacağı boşanma davasında kullanabileceği deliller sunmaktadır. Profesyonel ve uzman kişilerce gerçekleştirilen takipler sonrasında elde edilen bu deliller, aldatılan kişinin mahkemede istediği sonucu alarak yaşadığı olaydan en az şekilde etkilenmesine olanak sağlamaktadır. Son yıllarda birçok kişi özel dedektiflik firmalarının sunmuş olduğu eş takibi hizmetinden faydalanarak, mahkemelerde olumlu sonuçlar almış ve yaşadıkları olaylardan en az zararla kurtulmayı başarmıştır. Bu da özel dedektiflik firmalarının eş takibi konusunda başarısını gözler önüne sermektedir.  

Teknolojinin Aldatmaya Olan Etkisi

Dünya üzerinde hızla gelişen teknolojiye her geçen gün birçok yenilik eklenmektedir. Teknoloji, insanların yaşamını kolaylaştırırken bir yandan da yüksek bir refah seviyesine kavuşturmaktadır. Ancak her iyinin içerisinde bir kötü olduğu gibi teknoloji bir yandan insanları olumlu yönde etkilerken, bir yandan da birçok olumsuz etkiyi beraberinde getirmektedir. İnsanları olumsuz yönde etkileyen teknoloji faktörlerinin başında da iletişim teknolojisi gelmektedir.

Telefonun icadı ile başlayan bu süreçte zamanla birçok yenilik bir araya gelmiştir. Cep telefonlarının ardından, internet ile birleşen telefonlar akıllı telefona dönüşmüştür. Sonrasında ise büyük gelişmeler kat edilerek görüntü transferi de hızla bu yeniliklere entegre edilmiştir. İnsanoğlu uzun yıllar önce bazen saatler, bazen de günler süren bilgi transferi akışını, günümüzde saniyeler kadar çok kısa bir süreye indirgemeyi başarmıştır. Ancak bu durum, insanlar arasındaki iletişim ve bilgi paylaşımı kadar çok değerli görülen bir konunun zahmetsiz bir konuma gelmesine de neden olmuştur.

İletişimin kolaylaştırılmasındaki olumsuz etkilerden bir tanesi de insanların karşı cinsle olan iletişimini son derece basit bir hale getirmesi olarak görülmektedir. Artık insanlar akıllı telefonlar ya da evlerinde, iş yerlerinde bulunan bilgisayarlar üzerinden internette chat yaparak karşı cins ile rahatlıkla iletişimi kurabilmektedir. Kolay bir yaşama alışan insanlar, zamanla hayatın zorluklarını unuturken, bir yandan da sorumluluklarından da kaçmaktadır. Buna en önemli örnek olarak ise evlilik birliğindeki bireylerin birbirlerine karşı olan sorumluluklarını yerine getirmemesi gösterilebilmektedir. Buna bağlı olarak insanlar bir süre sonra işinden, evinden ve yaşadığı hayattan memnuniyetsiz olarak, bunalım evresine girmektedir. Devamında ise kendilerini yeni bir arayış içerisinde bularak, aslında kendilerinin anlamsızlaştırdıkları hayatlarına anlam katmaya çalışmaktadır. Bu kişiler birçok farklı sebebi kendilerine gerekçe olarak göstermekte ve internet üzerinden karşı cinsten olan kişiler ile tanışmaktadır. Bu tanışmanın aşamaları ise genellikle ilk olarak karşılıklı sohbet şeklinde başlamaktadır. Sonrasında dertleşme, karşılıklı iltifat etme ve nihayetinde flörtleşme şeklinde devam etmektedir. Bu aşamalar kimi zaman yazışma şeklinde olurken, kimi zaman da görüntülü temaslar şeklinde eşlik edebilmektedir. Bir süre geçtikten sonra ise yeni tanıştığı karşı cins ile cinsel birliktelik de yaşamaya başlamaktadır.

Kadınlar ve erkekler, birbirleri ile gerçek hayatta ilk kez iletişim kurarken çoğu kez zorlanmalar yaşamaktadır. Ancak teknolojinin olumsuz etkileri arasında kadın ve erkek iletişiminin sosyal ağlar üzerinden daha rahat bir şekilde gerçekleşmesine bağlı olarak toplum ahlakını tehdit eden ve bozan içeriklerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu da insanlığın her geçen gün ahlaki açıdan daha fazla çöküntüye uğramasına sebebiyet vermektedir. Günümüzde gerçekleşen boşanmaların istatiksel olarak dökümünde, eşlerin teknoloji ve internet yüzünden evliliğin yükümlülüklerinden olan sadakat görevini yerine getirememeleri ve bununla beraber aldatmaların artışı birinci sırada yer almaktadır.

Uzmanlar Ne Diyor?

İnternetin günümüzde her gün daha da yayılması ile beraber, arkadaşlık ve chat yapılan web sitelerinde oldukça fazla artış olduğu gözlenmektedir. Bunun en önemli sebebi ise insanların daha duygularını ve ifadelerini belli etmeden daha rahat bir şekilde iletişim kurarak yeni çevreler edinmesi ve kendini daha rahat ön plana çıkarabiliyor olması gösterilmektedir. Uzmanlar tarafından ise bu durum insanların yaşamları adına oldukça büyük bir tehlike olarak değerlendirilmektedir. İnternet ve sosyal paylaşım/arkadaşlık sitelerinin yanlış, bilgisiz ve kontrolsüz bir şekilde kullanımı, gerçek hayattan kopmalara sebep olmaktadır. Bununla beraber uzmanlar, bu tür sitelerin her geçen gün artması ve insanların da bu sitelere üye olarak oldukça uzun vakit geçirmelerini gelecek yaşamlarında büyük bir tehlike unsuru oluşturduğunu savunmaktadır. Bu duruma yetkili devlet kurumlarının bir an önce el koyması ve denetleme atına alması gerektiği görüşünde olan uzmanlar, aksi durumda, toplumun ahlaki yapısındaki çöküşün her geçen gün daha da artacağını; en nihayetinde de önüne geçilemeyeceğini belirtmekteler.

Eş Takibinin Önemi

Evlenme kararı alındıktan ve imzalar atıldıktan sonra resmen evlilik kurumu kurulmuş olmaktadır. Bu kurum içerisinde kimi zaman eşler anlaşmazlıklar yaşayarak, birbirleri ile tartışabilmektedir. Bu tartışmaların neticesinde birçok aile kurumu, temellerinden sarsılarak yıkılmanın eşiğine dahi gelebilmektedir. Ancak bazı durumlarda eşlerden birisi, herhangi bir nedeni gerekçe göstererek, eşini aldatmaya yönelebilmektedir. Aldatma konusu, ahlak dışı bir davranıştır ve eşlerin birbirini aldatması toplum tarafından kabul edilen bir davranış şekli değildir.

Son derece yakışıksız bir davranış biçimi olan aldatma eyleminin ortaya çıkması sonucunda ise, eylemi gerçekleştiren birey büyük sorunlar ile karşılaşmaktadır. Eşini aldatan kişi, eşine maddi ve manevi anlamda yüklü bir tazminat ödemekle karşı karşıya kalabilmektedir. Eğer ailede çocuk da varsa, çocuğunun velayetini kaybetme durumu ile de karşılaşabilmektedir. Bununla beraber eşinin kendisini aldattığını öğrenen kişi, eşinin gayrimeşru ilişkisi olan kişiye de manevi tazminat davası açma hakkına sahiptir. Bu nedenler göz önüne alındığında ise eşini aldatan kişiler genellikle bu nedenleri iyi bir şekilde araştırmaktadır. Buna bağlı olarak da gayrimeşru ilişkilerini ellerinden geldiğince toplumdan uzak, kapalı kapılar arkasında yaşayarak saklamaya ve gizlemeye çalışmaktadırlar. Hukukun ve toplumun genel ahlak yapısına aykırı bir davranış olan aldatma eylemini gizlemek için birçok farklı önlem almaktadırlar.

Eşini aldatma eylemine geçen kişiler, bu eylemlerini olabildiğince uzun süre sürdürmek istemektedir. Genellikle eşlerini cezalandırmak isteyen ya da kendilerini daha önemli hissettiğini zanneden kişiler için bu süre, gayrimeşru ilişki yaşadıkları kişi ile herhangi bir fikir ayrılığına düşmesi durumunda sonlanmaktadır. Sonrasında bu kişiler normal hayatlarına geri dönerek, hiçbir şey olmamış gibi devam etmektedir. Ancak daha önce eşini aldatan bir kişi, gerçekleştirdiği eylem esnasında yakalanmadığı ve uzun süre gizlediği için büyük bir cesarete sahip olarak sadakatsiz davranışlarını tekrarlayabilmektedir. Aynı zamanda aldatma eylemini gerçekleştiren kişiler, gayrimeşru ilişkileri sonlandıktan sonra yeniden eski yaşamlarına döndüklerinde, eşini kandırmış olmakta ve büyük bir haksızlığa imza atmaktadırlar. Tüm bu sebepler göz önünde bulundurulduğunda ise eşini aldatan kişinin yapmış olduğu bu faaliyet, aldatılan eş tarafından ortaya çıkarılması büyük bir öneme sahiptir.

Aldatma Eyleminin Tespit Edilmesindeki Önem

Aldatma eylemini gerçekleştiren kişi için bu eylem oldukça keyif verici ve heyecanlı olmaktadır. Ancak işin diğer boyutunda aldatılan kişi büyük ölçüde üzülmekte ve yıpranmaktadır. İnsanların tamamı için aldatılmak, son derece keyifsiz ve mutsuz edici bir durum olarak nitelendirilmektedir. Dolayısıyla da aldatılmak istememeleri oldukça normal bir durumdur. Bununla beraber dünya üzerindeki çiftlerin birçoğu yüksek ölçüde eşlerini kıskanmakta ve başka bir hemcinsi ile paylaşmak istememektedir.

Dünya genelinde yapılan araştırmaların neticesinde istatistiklere göre, ölümcül hastalıkları ortaya çıkaran en büyük nedenlerin stres, sıkıntı ve üzüntü olduğu kanaatine varılmıştır. Buna bağlı olarak aldatılma olaylarının sonucunda da aldatılan kişiler büyük bir üzüntü yaşayarak genellikle psikolojik anlamda bunalım yaşayabilmektedir. Aldatılan bireylerin kafasında birçok soru işareti yer almaktadır ve bu soruların cevaplarını almak bir nebze rahatlatıcı etki yaratmaktadır. Bu sorulardan bazıları ise eşinin kendisini aldattığı kişinin kim olduğu, gayrimeşru ilişkisinin ne kadar süredir devam ettiği, aralarında herhangi bir cinsel birlikteliğin geçip geçmediği, eşinin hala daha kendisini aldatıp aldatmadığı, eşinin kendisini aldattığını bilen olup olmadığı ve eğer varsa kimin bildiği şeklindedir. Eğer aldatılan kişi bu soruların cevabına yanıt bulamazsa, genelde sonuç psikolojik bir bunalım şeklinde sonuçlanmaktadır.

Tüm bu nedenler göz önüne alındığında ise aldatma eyleminin tespit edilmesi, kişiyi üzücü, bunalıma sokucu ve yıpratıcı etkiyi bir miktar da azaltıyor olmasından dolayı büyük bir öneme sahiptir. Aldatma eyleminin kesin olarak tespit edilmesi için ise eş takibi şeklinde bir yardım almak, en iyi çözüm yöntemidir.

Eş Takibi Yaptırılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

İnsanlar, eşlerinin sadakatsiz tutumlar sergilemesinin sonucunda aldatıldığından şüphe edebilmektedir. Bununla beraber eş takibi yaptırma isteği ortaya çıkabilmektedir. Ancak bu konuda son derece dikkatli bir şekilde davranılması gerekmektedir. Öncelikle birçok konunun araştırılması ve arkasında sır dolu olayların açığa kavuşturulması adına geliştirilen özel dedektiflik mesleği, eşler arasında yaşanan sadakatsiz davranışların nedenini de araştırmakta ve ortaya çıkartmaktadır. Yaklaşık olarak 150 yıl önce ortaya çıkan bu meslek dalı, son yıllarda birçok kişi tarafından icra edilmektedir. Fakat dünya üzerindeki her sektörde olduğu gibi bu sektörde de hukukun ve adaletin göz ardı edilebildiği unutulmamalıdır. Birçok kişi veya kişiler, özel dedektiflik mesleğinin adını karalayacak ve lekeleyecek eylemler gerçekleştirerek, müşkül durumdaki insanlardan faydalanmakta ve dolandırıcılık yapmaktadır. Bunun yanı sıra birçoğu da mağdur durumdaki ve kendilerinden yardım isteyen kişilerin özel bilgileri ile çok özel sorunlarını öğrenerek, kimi zaman art niyetli bir şekilde, kimi zaman da maddi çıkar doğrultusunda başkaları ile paylaşmaktan çekinmemektedir. Bu nedenle özel dedektiflik hizmetinden faydalanmak isteyen kişiler, özel dedektif seçimi konusunda doğru bir araştırma yaparak temkinli bir şekilde davranmalıdır.

Günümüzde birçok kişi eş takibi yaptırmak için bazı özel dedektiflik adı altında hizmet verdiğini iddia eden kişi ya da kişilerce dolandırılma durumunda kalmaktadır. Sahte dedektifler tarafından dolandırılan kişiler, bu nedenle sadece aldatılma olayı ile değil dolandırılma olayı ile de ilgilenmek zorunda kalmaktadır. Aldatılan bir kişi manevi olarak son derece büyük etkiler yaşarken ve üzüntü duygusu yüzünden yıpranmışken, bir yandan da maddi olarak büyük bir sorunla karşı karşıya gelmektedir. Bu nedenle özel dedektif seçimi yapılırken, son derece detaylı bir araştırma yapılması gerekmektedir. Özellikle bir dedektifin ne koşullarda çalışmalarını sürdürdüğü ve nasıl sonuçlar elde ettiği araştırılıp değerlendirilmeli ve sonrasında karar verilmelidir. Aksi durumlarda daha yıkıcı durumlar meydana gelerek, zaten hayatında büyük bir sorunla uğraşmakta olan kişi başka bir sorunla daha uğraşmak zorunda kalmaktadır.

Profesyonel Özel Dedektif Kadrosunun Eş Takibindeki Olumlu Etkisi

İnsanlar hayatları boyunca büyük zorluklarla mücadele etmek zorunda kalabilmektedir. Kimi zaman bu zorluklar, hayatlarında olumsuz etkiler yaratarak bir sorun haline gelebilmektedir. Bu gibi durumlarda insanlar yardım alarak bu sorunları büyük bir gizlilik içerisinde ortadan kaldırmak isteyebilmektedir. Araştırmalar sonucunda dünya genelindeki boşanmaların çoğunun aldatma kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Son yıllarda artan aldatma olaylarının tespit edilmesi adına insanlar özel dedektif hizmetinden faydalanmak istemektedir. Özel yaşamın gizliliği ve kişinin hakları doğrultusunda bu hizmetten faydalanırken, özel sorunlarının gizli kalması ile güvenebilecekleri kişiler ile çalışmak istemeleri ise oldukça doğaldır.

Ancak ne yazık ki bu konuda hizmet veren birçok özel dedektiflik firması, kaliteli bir hizmet için yeterli bilgi birikimine sahip olmamakla beraber, çoğu zaman gizlilik ve güven ilkelerini de ihlal edebilmektedir. Bu da derdine derman arayan kişiler için daha da yıpratıcı bir etki oluşturabilmektedir. Özel dedektiflik hizmetinden faydalanarak eş takibi yaptırmak isteyen kişiler ise mutlaka uzman ve profesyonel bir ekip ile hizmet vermekte olan özel dedektif firmasından faydalanmalıdır. Son yıllarda karşılaşılan olaylarda birçok dolandırıcı, kendini özel dedektif olarak tanıtarak insanların yıpranmış duygularını sömürmekte ve kaliteli hizmet vereceklerini söyleyerek insanlara umut aşılamaktadır. Ancak yeterli deneyim, bilgi ve tecrübeye sahip olmayan bu kişiler nedeni ile aldatılan kişi daha büyük bir hüsranla karşı karşıya kalmaktadır. Kendini dedektif olarak tanıtan bu kişiler ise daha önce herhangi bir şekilde dedektiflik tecrübesi edinmedikleri gibi aynı zamanda ülkemizde yürürlükte olan yasalardan da bihaberdir.

Eş takibi, son derece dikkatli ve gizli bir şekilde yürütülmesi gereken bir izleme ve araştırmadır. Bu nedenle kesinlikle daha önce bu işte deneyim elde etmiş, kaliteli hizmet veren ve işinde uzman, profesyonel ekipler tarafından yönetilmelidir. Eş takibinin sonucunda başarı elde etmenin en büyük faydası ise eş takibi yaptıracak kişi içindir. Bu nedenle de eş takibi konusunda hiçbir bilgiye sahip olmayan kişilerin başarılı bir sonuç elde etmesi imkansızdır. Eş takibi hizmeti almak isteyen kişiler hayatını yoluna sokmak, eşinin hayatını kurtarmak, evliliğini kurtarmak, çocuklarının geleceğini düzeltmek gibi isteklerde bulunurken, bu uğraşın ne için olduğunu bilen uzman, etik ve hukuki kurallara uygun bir şekilde hareket eden profesyonel ve tecrübeli bir ekipten yardım almak, kişinin hayatını olumlu yönde etkilemektedir.

Cinslere Göre Eş Takibinin Önemi

Eş takibi hizmeti, erkek ve kadına göre büyük farklılıklar ortaya koyabilmektedir. Bu neden göz önünde bulundurulduğunda ise işlemi gerçekleştirecek özel dedektiflik firmasının da erkek ile kadın arasında ne tür farklılıkların bulunduğunu çok iyi bir şekilde biliyor olması gerekmektedir. Dünya genelinde erkekler aldattığında açık eden birçok nokta bulunmakta ve bununla beraber kısa süre içerisinde ortaya çıkarılmaktadır. Ancak kadınların takip edilmesi oldukça zor ve kadının aldatıyor olduğunun yakalanması da son derece zor tespit edilmektedir.

Erkek ve kadın aldatmalarının arasındaki en büyük fark ise erkekler genelde eşlerini cinsel olarak aldatıyor, ancak kadınlar genelde bunun tam aksine eşlerini duygusal olarak aldatıyor olduğudur. Aldatan kişi kadın ise yasaklı ilişki yaşadığı şahsa duygusal anlamda son derece bağlıdırlar ve hayatlarını hiçe sayacak kadar severler. Erkekler ise tamamen cinsel istekleri doğrultusunda hareket ederek duygusal anlamda bağlı olmazken, sanki bağlıymış gibi bir görüntü sergilerler. Bu nedenle cinsel ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacı ile sevgililerine bağlıymış gibi davranarak onları elinde tutmaya çalışırlar.

Eş takibi hizmetini gerçekleştirecek firmanın cinsler arasındaki bu davranış farklarını biliyor olması, hizmetin başarı ile sonuçlanması adına son derece önemli bir unsurdur. Özel dedektiflik firmasında yer alan araştırma kadrosundakilerin bu farkı biliyor olması hem hizmetin kalitesi yönünden olumlu bir etki yaratırken, hem de araştırma hizmetinin maliyetinde de olumlu etkiler ortaya çıkarmaktadır. Eş takibi araştırması, özel dedektiflik firmalarının verdiği en zor hizmettir. Bu nedenle uzman ekibin erkek ve kadın arasındaki ciddi farkları ayırabiliyor olması ve cinsiyete göre özel araştırma tekniklerini uygulayabilecek kabiliyete sahip olması gerekmektedir.

Özel dedektiflik hizmeti alınacak olan firmada görevli ekip, araştırmanın olumlu bir şekilde sonuçlanabilmesi adına son derece önemlidir. Örnek olarak bir kadın şahsın araştırılması gerektiğinde, ekipte bir kadın görevli bulundurulması büyük bir öneme sahiptir. Bununla beraber ekipte bir kadın bulundurulmaması, çoğu zaman araştırmanın sekteye uğramasına ve araştırma süresinin uzamasına neden olmaktadır. Bunun nedeni ise örneğin sadece kadınların girebileceği bazı kuaför, güzellik salonu gibi mekanlara erkeklerin giremiyor olmasıdır. Bu nedenle de araştırma ekibinin içerisinde kadın görevli bulundurulması, araştırmanın daha sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacaktır.

Eşlerini aldatmakta olan kadınlar, genel olarak yakalanmaktan erkeklere göre daha fazla korkmakta oldukları için çok daha temkinli davranışlar sergilemektedir. Erkeklerde ise bu durum sadece aldatma eylemi esnasında tedirginlik şeklinde yansımaktadır. Kadınlar, günün her anında bu tedirginliklerini ve davranış bozukluklarını ortaya koyabilmektedir. Fakat kadınlar, erkeklere oranla daha soğukkanlı davranabilir ve olayların gelişmesi esnasında ortama ayak uydurarak, daha rahat yalan söyleyebilmektedir. Bu da kadınların yakalanma olasılığını en aza indirgeyen unsurlar arasında yer almaktadır.

Örneğin, erkeklerde ise en önemli ayrıntı, birçok erkeğin otomobile düşkün olduğudur. Erkekler genelde araçlarının bakımına oldukça önem verir ve iyi bir şekilde araç kullanırlar. Aynı zamanda işleri ve evleri arasında da erkekler araçla seyahat etmektedir. Bununla beraber bazen iş yerlerinden çıkarak yemek yiyecekleri yere de araçla seyahat edebilmektedir. Aynı zamanda işi gereği bütün gün araç kullanması gereken kişiler de bulunmaktadır. Bu nedenle aldatan ve araştırılacak kişi erkek olduğunda, araştırma ekibinin içerisinde şoförlük konusunda uzman görevlilerin yer alması gerekmektedir. Uzun süreli takiplerde, kimi zaman takip eden aracın marka ve modeli değiştirilmeli, kimi zaman da araştırma görevlileri değiştirilmelidir. Çünkü aynı görevlinin sürekli olarak takipte kalması, şahsın şüphelenmesine yol açacaktır.

Eş Takibinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Eş takibi yapılmasındaki asıl amaç takip edilen şahsın, eşine karşı olan sadakat yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğini tespit ederek ortaya çıkarmaktadır. Ancak bazı istisnai durumların olması halinde hayati önem taşıyan unsurların da araştırılması icap etmektedir. Eş takibi araştırmasında esas kabul edilen, eşini aldatan kişinin bu eylemini ortaya çıkarmak ve gözle görülür şekilde olayın delile dökülmesidir. Bu hayati önem taşıyan unsurlardan bir tanesi de, aldatan eşin gayrimeşru ilişki yaşadığı kişinin kimlik bilgilerinin tespit edilmesidir. Bunun nedeni ise aldatılan kişinin araştırmanın sonunda, aldatan eşin sevgilisine tazminat davası açabilmesi adına oldukça büyük bir öneme sahip olmasıdır.

Eş takibindeki bir diğer önemli husus ise aldatan eşin sevgilisi ile ya da sevgilisi için yüksek miktarda para harcadığının tespit edilmesidir. Bununla beraber alışveriş mağazalarında, kalınan otellerin giriş çıkışlarında veya da yemek yenilen lüks restoranlarda fotoğraf makinesi yardımı ile her anın kaydedilmesi ve delillendirilmesi gerekmektedir. Bu elde edilen görüntüler, daha sonra aldatılan kişi tarafından eşine açtığı dava esnasında delil olarak sunulabilmektedir. Bu sayede sadakatsizlik konusunda açılan dava dosyası ile beraber yüksek miktarda maddi ve manevi olmak üzere tazminat elde edilecektir. Aynı zamanda nafaka konusunda da büyük bir öneme sahiptir. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda ise sadakat görevini yerine getirmeyen eşin bu davranışını tespit etmenin yanında, belirtilen hususlarda da delil toplamak ve ispat etmek oldukça büyük bir öneme sahiptir.

Özel dedektiflik firması eş takibi işlemini gerçekleştirirken, hiçbir detayı atlamadan oldukça dikkatli davranmalıdır. Aynı şekilde aldatıldığını düşünen kişi de eşi hakkında ne kadar fazla bilgi verirse, takip işlemi o kadar hızlı ve başarılı bir şekilde sonuca varmaktadır. Örneğin aldatılan kişinin, eşinin hobilerini ekiple paylaşması, sonuca varılmasında büyük bir etken olacaktır. Zira özel dedektiflik firmasından yönlendirilen ekip, aldatılan kişinin eşini takip altına aldığında gidebileceği yerleri tahmin ederek daha rahat bir organizasyon gerçekleştirebilecektir. Böylece çok daha hızlı ve kesin deliller ile sonuca varılması mümkün hale getirilecektir.

Eş Takibinde Gizlilik İlkesi

Eş takibi veren özel dedektiflik firmaları, kişi ya da kişiler bu hizmet esnasında son derece gizli bir şekilde gerçekleştirmelidir. Özel dedektiflik mesleği etik kuralları ve ahlaki bakımından, gizlilik en önemli hususlar arasında yer alan bu ilke doğrultusunda davranılması icap etmektedir. Hizmetin verilmeye başlanmasından önce, sırasında ve sonrasında bu gizlilik ilkesine ve prensiplerine bağlı kalınması asla es geçilmeyecek bir konudur. Bu konuya özel dedektiflik hizmeti sağlayan firmanın yetkilileri ve araştırma ekibinin yanı sıra hizmetten faydalanan kişinin de oldukça fazla önem göstermesi ve dikkat etmesi gerekmektedir. Eş takibi talep eden kişi, bu talebinden herhangi bir akrabasına ya da arkadaşına bahsetmesi halinde araştırmanın başarılı bir sonuca erme şansı çok büyük ölçüde düşecektir. Çünkü bazı durumlarda insanlar size iyilik yapmak ve evliliğinizin kurtulacağı düşüncesi ile eşinize durumu iletebilir ve böylece de eşiniz daha dikkatli davranarak hata yapmayabilir. Aynı zamanda eşinizin yasak ilişki yaşadığı kişi, bu konuyu dile getirdiğiniz bir kişi bile olabilir. Bu nedenle araştırma yaptıracak kişi de özel dedektiflik hizmeti aldığından kesinlikle kimseye bahsetmemelidir ve araştırma sonuna kadar gizli tutmalıdır.

Eş takibi hizmeti alacak kişi ve firma arasında eş takibi konusunda yapılan iş sözleşmesi ve bilgileri hiç kimse ile paylaşılmamalıdır. Aynı zamanda bu husus, tarafların arasında gizli kalmalıdır. Bunun nedeni ise araştırmayı sekteye uğratacak herhangi bir engelin ortaya çıkma ihtimalini düşürmek ve sürenin uzamasına engel olmaktır. Eş takibi hizmetini alan kişi, araştırma sonrasında firmanın elde ettiği bilgiler ve görüntüleri eksiksiz şekilde teslim alarak, herhangi bir ihtimale karşı firmanın arşivinde saklamasını talep edebilmektedir. Aynı zamanda bu belgeleri ve görüntüleri iki farklı dosya şeklinde farklı yerlerde saklayarak da korumasında fayda vardır.

Eş takibi hizmetinin sonunda elde edilen belge ve görüntülerin, hizmet alan kişi tarafından herhangi bir üçüncü şahıslar ile de paylaşılmaması büyük bir önem konusudur. Aksi durumda kişisel verilerin ifşa edilmesi ve hukuka aykırı bir şekilde başka kişiler ile paylaşılması hususlarından suç işlenmiş olur ve aldatılan kişinin eşi ya da eşinin sevgilisi şikayette bulunma hakkına sahip olmaktadır. Bunun sonucunda ise yargı süreci gerçekleşir ve paylaşan kişi ceza alır. Bununla beraber elde edilen görüntü ve belgeler, mahkemelerde açılmak istenen nafaka veya velayet davalarında ya da Cumhuriyet savcılıklarında açılmak istenen ceza davalarında delil olarak kullanılabilmektedir.

Eş Takibinin Ücretlendirilmesi

Özel dedektiflik firmaları kapsamında birçok farklı hizmet yer almaktadır. Bu hizmetler doğrultusunda, alınacak hizmetin aşamaları ve zorluğu göz önünde tutularak bir fiyatlandırma çizelgesi ortaya çıkarılmaktadır. Bu nedenle de her hizmet birbirinden farklı olarak ücretlendirilmektedir. Özel dedektiflik firmalarının sağlamakta olduğu eş takibi hizmetinin belirli bir ücreti yoktur. Zira takip esnasında ne gibi maliyetlerin oluşacağının tam olarak kestirilemiyor olması, ücretlerde değişmelere neden olmaktadır. Tüm bu sebepler göz önünde bulundurulduğunda ise firmalar tarafından verilen eş takibi hizmetinin ücreti oldukça değişken bir yapıya sahiptir. Fakat özel dedektiflik firmaları, araştırma öncesi bazı sorular sorarak araştırmanın ücretini hizmet alacak kişiye sunabilmektedir. Bunlar takip edilecek kişinin;

  • Çalışıyor olup olmadığı,
  • Mesleği ya da hangi işle uğraştığı,
  • Alkol kullanma alışkanlığının olup olmadığı,
  • Araca sahip olup olmadığı,
  • Cinsiyeti ve yaşı,
  • Nerede takip edileceği (şehir içi, şehir dışı, yurt dışı),
  • Aracının markası ve maksimum hız kapasitesi,
  • Evi ile iş yeri arasındaki mesafe,
  • Çalıştığı ortam (ofis içi, ofis dışı) gibi sorulardır.

Eş takibi hizmetinin fiyatlandırılması, ancak en basit olarak bu sorular sorulduğunda ortaya çıkarılabilir. Bu sorular cevaplandırılmadan herhangi bir fiyat oluşturulması imkansızdır. Herhangi bir özel dedektiflik firmasının ya da bu işi gerçekleştirecek kişinin bu sorulara yanıt almadan bir fiyat çıkarmasına imkan yoktur. Eğer direkt olarak fiyat veren bir firma ya da kişi ise kesinlikle işi yerine getirmeyecek ve hizmet almak isteyen kişiyi dolandıracaktır. Bunun yanı sıra tecrübe sahibi olmayan biridir ve sonucunda başarısız bir iş ortaya koyacaktır.

Özel dedektif firmasından eş takibi hizmeti almak isteyen bir kişi bu sorulara cevap vermelidir. Ayrıca vermiş olduğu cevapların doğru olması da çok önemlidir. Aksi takdirde soruların yanlış cevaplanması sonucunda araştırma maliyetleri artabilir ya da süre uzayabilmektedir. Bununla beraber bu soruları sormayan bir özel dedektif firması ya da kişi, zaten aldatılmış ve hüsrana uğramış akabinde yıpranmış; özel sorununa çözüm aramak isteyen birisi olmanıza rağmen sizi dolandırmaktan çekinmeyecektir. Gizlilik ilkelerine uygun, güvenilir ve başarılı bir özel dedektiflik hizmetinin ortaya koyulabilmesi adına birçok farklı, ince ve detaylı ayrıntılar bulunmaktadır. Bu hususa örnek vermek gerekirse, takip edilecek kişinin aracının maksimum olarak 200 km/h hıza sahip olması durumunda, daha düşük bir hıza sahip olan araçla takip etmek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle daha düşük hıza sahip olan bir araç ile takip edilecek kişinin aracı arasında denklik olmalıdır. Bu da araçların günlük kira bedeli bakımından hesaplanarak, maliyetin ortaya çıkarılmasında büyük bir rol oynayacaktır.

Eş Takibini Neden Özel Dedektif Yapmalı?

Boşanma davalarının birçoğu eşlerinin birbirlerini aldatma yönündeki eylemleri nedeni ile gerçekleşmektedir. Eşlerinin kendilerini aldattığını düşünen bireyler ise bu durumu kesin deliller ile ispat ederek boşanmak ve hayatına devam etmek istemektedir. Günümüzde aldatma olaylarının mağduru olan birçok kadın da artık bu konu hakkında daha bilinçli bir şekilde davranarak, maddi ve manevi tazminat davası açarak haklarını talep etmek ya da çocukları varsa velayetlerini alabilmek amacı ile eşlerinin aldatma eylemini tespit ederek delil bulunması gerektiğinin farkındadır. Bunun yanı sıra eşini aldatan kişi de boşanma kararını öğrenir öğrenmez, eğer üzerinde mal varlığı bulunuyorsa bu malları kaçırmakta ve kendisini bilinçli bir şekilde borçlandırarak maddi durumunun son derece kötü olduğu izlenimini sunma girişiminde bulunmaktadır. Durum böyle olunca da aldatılan eş hem hakkını alabilmek için, hem de boşandıktan sonra eşi ve sevgilisinin mutlu bir hayat sürmesini engellemek amacı ile intikam alma isteğinin doğurduğu, aldatma olayını dellilendirme çabası içerisine girmektedir.

Eski zamanlarda insanlar, eşlerinden şüphelenmeleri doğrultusunda kendi imkanları ile takip etmekteydi. Ancak bu oldukça zor ve yakalanma riski oldukça yüksek bir durumdu. Günümüzde ise kesin başarı elde etme şansına sahip olan özel dedektiflik firmaları tercih edilmeye başlandı. Ülkemizde ise bu durum son 20 yıl içerisinde oldukça büyük bir gelişme kat ederek özel dedektiflik sektörü devasa boyutlara ulaşmış durumdadır. Bu nedenle eş takibi yapmak isteyen kişiler, artık kendileri takip etmek yerine özel dedektif hizmetlerinden faydalanmaktadır. Zira bir kişinin günümüzde eşini takip etmesi ve fark edilmemesi neredeyse imkansız hale gelmiştir.

Günümüzde teknolojinin yüksek ölçüde gelişmesi, insan nüfusunun git gide kalabalık bir hale gelmesi ve buna bağlı olarak birini takip ederken yakalanma ya da gözden kaçırma riskini yüksek ölçüde arttırmaktadır. Örneğin kalabalık bir ortamda eşinizin sizi aldattığını anlamak için takip ederken bir anda gözden kaybedebilirsiniz. Ya da amatör bir şekilde eşinizi takip ederken bir anda fark edilebilirsiniz. Daha da kötüsü eşiniz sizi fark etmiş ancak belli etmemiş olabilir ve böylece hata yapmayarak, sizi aslında aldatmadığına inandırmış olabilir. Bu nedenle eş takibi konusunda son derece profesyonel bir yardım almak önemlidir. Özel dedektif firmaları, bu konuda üstün bilgi birikimine ve son derece uzun yıllar elde edilmiş tecrübelere dayanarak hizmet vermektedir. Bu sayede de hata yapma, yakalanma ya da gözden kaçırma durumları söz konusu olmamaktadır.

Özel dedektif firmalarının ekiplerinde yer alan görevliler, özel olarak uzman kişiler tarafından eğitilmektedir. Bu sayede uzun yıllar boyu dedektiflik konusunda deneyim kazanmış kişiler, hata riskini ortadan kaldırarak başarılı bir şekilde takip işini tamamlamaktadır. Aynı zamanda elde edilen delillerin oluşturulması, eğer araştırılması gereken başka konular da bulunuyorsa takip esnasında bu konuların da araştırılması oldukça zahmetli, zor ve uğraştırıcı olmaktadır. Bu nedenler göz önünde bulundurulduğunda uzman bir özel dedektiflik firmasından yardım alarak eş takibi yaptırmak hem daha hızlı, hem daha doğru, hem de daha başarılı bir sonuca varılmasında büyük bir rol oynamaktadır.

Sevgiliye Açılacak Olan Manevi Tazminat Davası

Türkiye Cumhuriyeti Devleti kapsamında yer alan aile hukuku düzenleyen 4721 kanun numaralı Türk Medeni Kanunu’nda 6 adet boşanma sebebi yer almaktadır. Bu sebeplerin en başında ise 161. madde olan aldatma (zina) olarak belirlenmiştir. Bu kanun maddesi gereğince bir kişinin, aldatıldığını ispatlayabilmesi için eşinin aldattığını bir delil yardımı ile mahkemeye sunması gerekmektedir. Mahkemede bir kişinin şahit ya da tanık yardımı ile aldatıldığını beyan etmesi ve haklı çıkması son derece zordur. Bu nedenle eşine boşanma davası açmak isteyen bir kişi, maddi ve manevi tazminat talep ettiğinde bu haklarını alabilmesi ve mahkemenin lehine karar vermesi için elle tutulur bir kanıt sunması istenmektedir. Çocukları olan bir kişinin, aldatan eşinden nafaka alabilmesi de yine ortaya herhangi bir kanıt sunması ile gerçekleşmektedir. Çünkü mahkemede hakimler ilk olarak maddi ve manevi konular kapsamında hükme varabilmeleri adına eşin kusur oranını göz önüne almaktadır. Aldatılan kişi, aldattığını ispatlayacak kadar delile sahip ise mahkemeden çıkacak karar da onun lehine olmaktadır. Bu sebepler göz önünde bulundurulduğunda eşine karşı boşanma davası açacak olan bir kişi, ilk olarak aldatıldığını ispat edecek gerçek, gözle görülür ve elle tutulur kanıt bulmak ya da yardım alarak tespit ettirmek zorundadır.

Eşinin kendisini aldattığını ispat eden bir kişi, aynı zamanda eşinin cinsel birliktelik yaşamakta olduğu sevgilisine de dava açma hakkına sahipti. Ancak 2018 yılında sevgiliye açılacak olan tazminat davası, Sayın Yargıtay Hukuk Genel Kurulu içtihat birleştirilmesine gidilerek kaldırıldı. Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu, eşlerden birinin evli olduğunu bilmesine rağmen ilişkiye devam eden üçüncü kişilere karşı diğer eşin maddi ya da manevi tazminat isteyemeyeceğine karar kıldı. Bu karar doğrultusunda artık aldatılan kişi, eşinin sevgilisi aleyhine herhangi bir tazminat isteminde bulunamayacak. Kurul gerekçe olarak ise; evlilik kurumu içerisinde olan bireylerin, sadakatsizlik ya da güven sarsıcı durumların ortaya çıkmasının kendilerinden birinin olduğunu vurgulayarak, üçüncü bir kişinin herhangi bir tazminat ödeme zorunluluğunun oluşmasının evlilik birliği ilkeleri doğrultusunda bağdaşmadığını belirtti.

Eş takibi esnasında elde edilen deliller, ülkemizde uygulanan yasalar ve hukuk sistemi kapsamında ceza ve hukuk davalarında kullanılmasında sakınca olmayan ve tamamının hukuka uygun bir şekilde elde edilerek sunulması gerekmektedir. Bu husus, açılan davaya konu olan esası temelinden etkilemektedir. Aşağıda CMK ve HMK kanunlarının bu husus ile ilgili maddelerini sizlerle paylaşıyoruz.

CMK DELİLLERİ TAKDİR YETKİSİ

Madde 217 – (1) Hâkim, kararını ancak duruşmaya getirilmiş ve huzurunda tartışılmış delillere dayandırabilir. Bu deliller hâkimin vicdanî kanaatiyle serbestçe takdir edilir. (2) Yüklenen suç, hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş her türlü delille ispat edilebilir.

Yukarıdaki maddenin ikinci fıkrasında belirtildiği gibi mahkemeye sunulan deliller hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş delillerden olmalıdır. Delillerin hukuka uygun olarak temin edilmemesi durumunda eldeki deliller hukuka aykırı yasak delillerden sayılarak kabul görmemektedir.

HMK İspat ve Deliller MADDE 189 (2) Hukuka aykırı olarak elde edilmiş olan deliller, mahkeme tarafından bir vakıanın ispatında dikkate alınamaz.

Hukuk muhakemesi kanununun yukarıdaki ilgili maddesi incelendiğinde de hukuka aykırı olarak elde edilen delillerin mahkeme tarafından dikkate alınmayacağı açıkça belirtilmiştir. Bu nedenle, eşinizin sizi aldattığını delillendirir iken delillerin hukuka uygun olarak temin edilmesi çok önemlidir.

Ülkemizde kişi hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması ya da istem dışı kişi hak ve özgürlüklerine tecavüz edilmesi durumları, tamamen yasa dışı ve suç teşkil eden unsurlardır. Özel hayatın gizliliğinin ihlali de bu bakımdan büyük bir suç nedenidir. Bu nedenle eş takibi sonucunda elde edilmiş olan deliller, herhangi bir şekilde aldatan kişi ya da sevgilisi bakımından özel hayatlarının gizliliğini ihlal olması söz konusu olduğunda mahkeme tarafından kabul edilmeyecektir. Eş takibi esnasında, takibi gerçekleştirecek ekip ya da kişinin kesinlikle kamuya açık alanlarda ve herkes tarafından görülmesi mümkün yerlerde delil toplaması gerekmektedir. Hukuka uygun bir şekilde delil elde etmenin en önemli unsuru da bu husustur.

Eşi tarafından aldatılan kişi, mahkemede alacağı sonuç ile birçok hakka sahip olmaktadır. Eş takibi başarı ile sonuçlandıktan sonra el edilen deliller kapsamında haklara sahip olabilmek için ilk olarak kişi eşi tarafından aldatıldığına emin olmak durumundadır. Sonrasında ise eş takibi yaparak veya yaptırarak, yukarda belirtilen hususlar doğrultusunda herhangi bir belge, bilgi, fotoğraf, video kaydı ve benzeri, yani elle tutulur ve gözle görülür net kanıtlar elde ederek delil oluşturmalıdır. Elde edilen bu delilleri mahkeme incelemeye aldığında net olarak aldatma anlaşılıyor ise dava aldatılan kişi lehine sonuçlanmaktadır. Ayrıca yüklü bir nafaka ile beraber maddi ve manevi tazminat da talep edilerek kazanılabilmektedir. Bunun yanı sıra bir de çocuk varsa, çocuğun velayetinin de aldatılan kişide ve iştirak nafakası da yine kendisinde kalması muhtemel sonuçlar arasında yer almaktadır. Ülkemiz sınırları içerisinde uygulanmakta olan yasalar ve kanunların ilgili maddeleri kapsamında, eşi tarafından aldatılan bir kişi elindeki deliller ile beraber Asliye Hukuk Mahkemesine giderek, dellilerini ibraz ettiği takdirde manevi tazminat davası açma hakkına da sahiptir. Bu nedenle eşini takip ettiren kişiler, birçok farklı hakka sahip olarak yaşadıkları büyük travmadan bir nebze rahatlayarak kurtulma şansına sahip olmaktadır.

Firmamızdan eş takibi hizmeti hakkında profesyonel yardım almak isteyen sizler firmamızın merkezini 7 gün 24 saat ücretsiz danışma hattımız 444 7 635 numaralı telefondan arayarak firma yetkililerimizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Saygılarımızla İzmir Dedektiflik A.Ş.

Önemli Uyarı

izmirdedektiflik.com içeriğinde yayınlanan tüm makale, içerik ve bilgiler Özel dedektif Bilal KARTAL tarafından yazılmış olup, tüm telif hakları İzmir Dedektiflik Hizmetleri A.Ş ye aittir. Tüm yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitemizdeki yazı ve içeriklerin yazılı izin alınmadan bir kısmı veya tamamı kopyalanarak başka web sitesi, yazılı ve görsel yayın organlarında yayınlanması durumda FSEK kapsamında işlem yapılarak her türlü yasal haklarımızı kullanarak 5846 Kanun numaralı FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU ile TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ UYARINCA hukuki ve cezai yasal işlemler başlatılacaktır. Ayrıca tüm site içeriğinde bulunmakta olan makaleler ve bilgiler uluslararası DMCA fikir hakları sistemi ile korunmakta olup, web sitemizde yayınlanan makaleleri izinsiz olarak kısmen veya tamamen alıntı yapan değiştirerek yayınlayan tüm web sitelerini Google ve benzeri arama motorları sıralama listelerinden süresiz olarak kaldırmaktadır.

WHATSAPP
ile iletişime geç